Juli 2020 - Värmerekord på Svalbard

Enligt Copernicus Climate Change Service blev årets juli den hittills tredje varmaste globalt. Men trots detta fanns även områden med förhållandevis kyligt väder. Förutom Nordeuropa gäller det även exempelvis Argentina och norra delen av Alaska. Kraftiga och omfattande monsunregn förekom i band som med vissa avbrott sträckte sig från Japan ända till Västafrika. På Atlanten har det varit en ovanligt aktiv start på den tropiska cyklonsäsongen.

 

Global temperaturanomali juli 2020
Global temperaturanomali (vänster bild) i juli 2020 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var juli 2020 globalt den tredje varmaste hittills efter 2019 och 2016. Fjolårets juli var den allra varmaste i statistiken. Men det fanns även områden med förhållandevis kyligt väder. Förutom Nordeuropa gäller det även exempelvis Argentina och norra delen av Alaska och nordvästra Kanada.

Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till juli 2020
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till juli 2020 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive julimånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Regnigt i norr, torrt i söder

Enligt Copernicus Climate Change Service var juli 2020 för Europas del 0,2° varmare än referensvärdet för perioden 1981-2010. Varmt eller mycket varmt väder i Sydeuropa och Osteuropa kompenserades delvis av kyligare väder i Nordeuropa. 

En karta över lufttrycket i juli 2020 visar i medeltal ett omfattande lågtrycksområde över Nordatlanten och Nordeuropa, medan vädret nere på kontinenten var mer högtrycksbetonat.

Det resulterade i förhållandevis regnigt väder i norr. I Norge var det för landet som helhet den sjätte blötaste juli sedan början av förra århundradet.

Däremot var det övervägande torrt eller mycket torrt nere på kontinenten. Till exempel hade Frankrike sin torraste juli sedan den typen av nationell statistik inleddes för över 60 år sedan.

Men som under de flesta sommarmånader förekom även tillfällen med häftiga regn. I Vése i sydvästra Ungern föll 178 mm den 24 juli. Enligt den ungerska vädertjänsten är det nytt nationsrekord för det datumet. Vid samma tillfälle rapporterade Varazdin i Kroatien 148 mm på 24 timmar.

Medellufttryck i Europa i juli 2020
Medellufttryck i Europa i juli 2020. Illustration SMHI Förstora Bild

Det lågtrycksbetonade och ostadiga vädret i norra Europa bidrog till att det där även var lite kyligare än normalt på många håll. I Norge var det ingenstans varmare än 27,4° under månaden, vilket enligt den norska vädertjänsten är den blygsammaste nationella maximitemperaturen för en julimånad sedan 1951.

Den 4 juli hade Sognefjell (1413 möh) i Norge -7,2°, vilket är nytt julirekord för fylket Innlandet. Den något lägre belägna stationen Filefjell (956 möh) hade samma dygn -6,3°.

I en bred zon från Iberiska halvön bort mot Ryssland var det däremot varmare än normalt i juli. I Spanien och Portugal var det på sina håll 3-4 grader varmare än under normalperioden 1961-1990. Liknande temperaturöverskott förekom även exempelvis norr om Kaspiska havet.

Varmast var det den 26 juli med 44,7° i Ecija i Spanien. I södra Ryssland hade Aleksandrov-Gaj 43,5° den 14 juli.

I slutet av juli var det mycket varmt i Frankrike med ett flertal värmerekord. Man nådde inte upp till förra sommarens hetta i Frankrike, men exempelvis hade Pointe de Socoa i allra sydvästligaste Frankrike 41,9° den 30 juli.

När hettan tillfälligt nådde ända upp till Brittiska öarna noterade Londons flygplats Heathrow 37,8° den 31 juli. Det är en knapp grad från det brittiska värmerekordet som noterades förra året.

Nordamerika - Främst i öster rekordvarm juli

Största delen av Nordamerika hade varmt eller mycket varmt väder under juli.

Enligt den amerikanska vädertjänsten hade sju delstater i nordöstra hörnet av landet hade sin allra varmaste juli i en serie som går tillbaka till 1895. Ytterligare fem delstater hade sin näst varmaste juli, däribland Arizona i den sydvästra delen av landet.

I exempelvis de kanadensiska metropolerna Montréal, Toronto och Ottawa var juli 2020 också den hittills varmaste. Dessa tre stationer har ungefär 80-åriga mätserier.

Som så ofta under sommarmånaderna var det Death Valley i Kalifornien som stod för den högsta temperaturen med 53,3° (128°F) den 12 juli.

I bland annat västligaste Kanada och norra Alaska var det däremot lite lägre temperatur än normalt. I den nordöstra delen av Alaska nära kanadensiska gränsen var det den kyligaste julimånaden sedan 1981.

Den i vissa situationer mycket kalla stationen Peter Sinks i delstaten Utah rapporterade -6,3° (20,7°F) den 15 juli. På hög höjd i Alaska  hade Denali Foot Camp (på lite drygt 4300 meters höjd) -15,6° (4°F) den 26 juli.

Tropiska cykloner

När en vecka återstod av juli utvecklades Hanna till säsongens första tropiska orkan på Atlanten. Den drog in över Texas och sedan nordöstra Mexiko.Där föll enligt den mexikanska vädertjänsten 533 mm i Monterrey i delstaten Nuevo León den 26 juli och Cadereyta i samma delstat fick samtidigt 420 mm.

Under månadens avslutande dagar passerade den tropiska cyklonen Isaias på en nordvästlig bana över Västindien. Det är första gången den atlantiska namngivningen hunnit fram till bokstaven I redan i juli månad. (Mer om Isaias i augustiartikeln).

Asien - Svåra monsunregn

Temperaturmässigt var det mestadels temperaturöverskott i Asien. I synnerhet i slutet av månaden förekom mycket höga temperaturer i sydvästra Asien. Som högst hade då Mehran i Iran med 53,5° den 27 juli.

I norra Sibirien var det inte lika stora temperaturöverskott som i juni. I västra delen av Sibirien var det på många håll lite kyligare an normalt.

Även delar av östra Kina, Sydkorea och södra Japan hade lite lägre medeltemperatur än normalt för en julimånad. Detta var i kombination med ovanligt kraftiga monsunregn.

Under månadens sista dygn uppmättes -4,9° i Vostchnaya i östra Sibirien. Om vi även tar med stationer på Mount Everest så hittar vi -16,6° vid South Col den 22-23 juli.

Omfattande monsunregn

I södra Asien berördes många länder av ovanligt kraftiga monsunregn. Inte minst Nepal och Bangladesh drabbades av svåra översvämningar och jordskred. Liksom förra månaden rapporterades den allra största dygnsmängden från Sohra (Cherrapunji) i den indiska delstaten Meghalaya med 551 mm den 9 juli.

Global nederbördsavvikelse i juli 2020
En preliminär uppskattning av den globala nederbördsavvikelsen i juli 2020. Källa: DWD (GPCC). Förstora Bild

Tropiska cykloner

Det är inte så mycket att skriva under den här rubriken eftersom ingen namngiven tropisk cyklon förekom på den västra delen av Stilla havet. Detta är mycket sällsynt. Enligt den australiensiska vädertjänstens analyser har detta inte tidigare inträffat under en julimånad sedan åtminstone 1949.

Under augusti har dock aktiviteten kommit igång (mer om det i augustisammanfattningen).

Arktis - Rekordlåg isutbredning i mitten av juli

På de flesta håll i Arktis var det en julimånad varmare än normalt. I början av juli rådde extremt höga temperaturer vid den ryska Ishavskusten med upp till 32,1° i Ust'-Olenek den 1 juli. Natten innan hade inte temperaturen sjunkit lägre än 22,6° där.

I den kanadensiska delen av Arktis hade Coral Harbour 23,8° den 28 juli och på Grönland nådde Narsarsuaq 23,4° den 22 juli.

Mer omtalat blev dock 21,7° vid Svalbard lufthavn den 25 juli, vilket är nytt värmerekord för den stationen. Enligt den norska vädertjänsten var det tidigare värmerekordet 21,3° den 16 juli 1979.

När det gäller temperaturen inne på den grönländska inlandsisen var det mycket stor diskrepans mellan stationerna. Den danska Summit hade som lägst -16,2° den 19 juli, medan den amerikanska Geosummit (3216 möh) hade -32,3° strax innan månadsskiftet juli/augusti lokal tid.

I lägre höjdnivåer var det -3,0° vid Aputiteeq på Grönland den 23 juli.

Rekordlåg isutbredning i mitten av juli

I början av juli skedde en snabb avsmältning av isen i Norra Ishavet. Inte minst på den ryska sidan bildades stora isfria områden, och i mitten av månaden var den sammanlagda isutbredningen den minsta sedan satellitmätningar inleddes 1979.

Isutbredning i Norra ishavet den 19 juli 2020.
Isutbredning i Norra ishavet den 19 juli 2020. Linjen som är orange motsvarar genomsnittlig isutbredning åren 1981-2010. Källa: National Snow & Ice Data Center. Förstora Bild

Under senare delen av månaden minskade avsmältningen och isutbredningen var i slutet av juli ungefär som vid samma tid som i fjol. Som helhet för månaden blev dock isutbredningen den minsta som hittills registrerats enligt National Snow & Ice Data Center.

Antarktis - Istillväxten tappade fart

Kring Antarktis avtog takten i istillväxten under månadens gång. Från att utbredningen i början av juli inte låg så långt under långtidsmedelvärdet närmade den sig i slutet av juli fjolårets för årstiden låga utbredning.

Temperaturmässigt var det en splittrad bild över Antarktis. Ytmässigt hade större delen av kontinenten högre medeltemperatur än normalt, men över Weddellhavet och angränsande landområden var det kallare än normalt.

Ytterligheterna varierade från 6,9° vid Base Esperanza på Antarktiska halvön den 21 juli till -78,3° i Vostok (3488 möh) den 31 juli.

Temperaturavvikelse i polarområdena i juli 2020
Temperaturavvikelse i juli 2020 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt perioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Sydamerika - Vinterväder i Argentina

På södra halvklotet är juli en högvintermånad. Det märktes i år inte minst i Argentina. på flera håll var månaden 2-4 grader kallare än normalvärdet för perioden 1961-1990.

I staden Rio Grande höll sig temperaturen konstant under noll grader i nästan två veckor och som lägst hade man -16,5°.

Från staden Esquel rapporterades snötäcke under 20 av månadens dygn med ett största djup på 30 cm den 13 juli.

Även i andra länder förekom låga temperaturer, främst vid stationer på mycket hög höjd. Enligt den peruanska vädertjänsten uppmättes -24,1° i Chuapalca och -22,6° i Mazo Cruz den 9 juli. Andra exempel på låga temperaturer är -21,8° i Lago Chungará i Chile den 12 juli och -19,2° i Uyuni i Bolivia den 10 juli.

Längre norrut i Sydamerika var det i allmänhet lite varmare än normalt. De högsta värdena är lite osäkra, men Manaure i Colombia hade 40,0° den 2 juli.

I Colombia förekom även kraftiga regn och översvämningar under månaden. Där fick Samana 155 mm den 8 juli fick och en lika stor dygnsmängd rapporterades från Monterrey den 29 juli.

Afrika - Hett i Marocko

På båda sidor ekvatorn var det på många håll varmare än normalt under juli. I Marocko hade några stationer en medeltemperatur cirka 5 grader över normalvärdet för perioden 1961-1990. I Marocko hittar vi också den högsta temperaturen med 49,5° i Agadir al Massira den 6 juli.

Kring Sahelområdet var det på sina håll mer normala julitemperaturer i kombination med kraftiga monsunregn

Även om det var förhållandevis varmt även i Sydafrika så var det betydligt lägre temperaturer med tanke på att juli ligger i deras vinterhalvår. I Buffelsfontein (1783 möh) sjönk temperaturen den 16 juli till -12,3°.

Australien/Oceanien - Varmt och torrt

I Australien var det en både torr och varm julimånad. Förhållandevis varmast var det i delstaten Western Australia, där det var den tredje varmaste julimånaden i en serie som sträcker sig tillbaka till början av förra seklet. Den allra högsta temperaturen rapporterades från angränsande Northern Territory, där Noonamah hade 36,2° den 11 juli.

Som kallast var det i Liawenee på Tasmanien med -9,1° den 17 juli 

Det var en på det hela taget torr julimånad i Australien. Men när det gäller nederbördsfördelning finns nästan alltid undantag. I samband med lågtryck utanför ostkusten förekom en del perioder med kraftigare regn där. Sanctuary Point i delstaten New South Wales fick 224 mm den 28 juli.

Ännu en varm månad i Nya Zeeland

Även i Nya Zeeland var det en övervägande varm juli. Enligt den Nya Zeeländska vädertjänsten har man nu haft 42 månader i rad med en nationell medeltemperatur över det normala.

Det var även övervägande torrt, men i den sydligaste och nordligaste delen av landet föll mer nederbörd än normalt. Kaikohe på den nordvästligaste spetsen av Nya Zeeland fick 262 mm den 17 juli i samband med åskskurar som orsakade en hel del problem i regionen.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.