Januari 2020 - Övervägande varmt, men kallt i Alaska och på Grönland

Även om det var den både globalt och i Europa hittills varmaste januarimånaden, så fanns det även områden med låga temperaturer. Det gäller till exempel Alaska och Grönland. I Australien föll på sina håll stora regnmängder, men inte i de svårast drabbade brandområdena.

 

Global temperaturanomali i januari 2020.
Global temperaturanomali (vänster bild) i januari 2020 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var januari 2020 globalt sett den hittills varmaste januarimånaden, men marginalen till januari 2016 var endast några hundradels grader. Rangordningen för olika globala företeelser kan variera något mellan olika institut beroende på beräkningsmetoder.

Månadsvis global temperaturavvikelse från januari 1979 till kamiaro 2020
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till januari 2020 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive januarimånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Europa - Lokalt nästan 20°varmt i Norge

För Europas del var januari 2020 i snitt 0,2° varmare än den tidigare varmaste januari 2007. De största temperaturöverskotten återfanns i norra och östra Europa.

Redan på årets andra dag kunde den norska vädertjänsten inkassera ett nationellt värmerekord för januari med 19,0° i Sunndalsøra i Møre og Romsdal fylke i västra Norge. Den norska nationella genomsnittstemperaturen var den näst högsta efter januari 1989.

I Danmark, liksom bland annat även Sverige, var årets januari den hittills allra varmaste.

Medellufttryck över Europa i januari 2020.
Medellufttryck över Europa i januari 2020. Illustration SMHI Förstora Bild

Medellufttryckskartan över Europa talar sitt tydliga språk med en mild sydvästströmning som var ännu mer utpräglad än i december.

De allra högsta dagstemperaturerna uppträdde i slutet av månaden med upp till 25,5° i Vélez-Malaga i Spanien den 30 januari.

Det såg länge ut som att månadens allra lägsta temperaturer skulle rapporteras från extrema köldsänkor i Alperna. Men i slutet av månaden sjönk i alla fall temperaturen under -35° vid kalla stationer i Nordeuropa. Petrun' i Ryssland hade -42,4° på månadens näst sista dag.

Samtidigt som Brittiska öarna och västra Frankrike täcktes av delvis rekordhögt lufttryck, så gav ovädret Gloria mycket nederbörd och översvämningar i Sydfrankrike och Iberiska halvön. Enligt den spanska vädertjänsten fick Horta de San Juan 228 mm den 21 januari. I Frankrike föll lokalt över 400 mm under en fyra dygnsperiod.

Nordamerika - Kallt i väster, varmt i öster

Temperaturfördelningen över Nordamerika i januari påminde rätt mycket om den i december. Det var en varm eller mycket varm månad i alla USA:s delstater (utom Alaska).

Omkring den 11 januari var det för årstiden mycket höga temperaturer vid USA:s ostkust. Till exempel redovisade Boston en rekordtemperatur på 23,3° (74F) och i Chipley i Florida var man uppe i 36,1° (97F).

Från Vicente Guerrero i Mexiko rapporterades 42,0° den 21 januari.

I större delen av Alaska och angränsande delar av Kanada var det däremot kallt eller mycket kallt under januari. Som lägst -52,2° i Chicken i ostligaste Alaska.

Även om det i östra Kanada var en mild månad, så inträffade dock ett anmärkningsvärt kraftigt snöfall på Newfoundland kring den 18.

I samband med ett vinteroväder över centrala USA rapporterades 203 mm den 17 från Rockwell City i delstaten Iowa.

Asien - Förhållandevis kallt söder om Himalaya

Även i Asien påminde temperaturmönstret rätt mycket om det i december. Det var ovanligt kallt i områdena söder om Himalaya och i ett stråk över östra Sibirien. Från det området rapporterades månadens lägsta temperatur med -57,7° i Ekyuchchyu den 27 januari.

I övrigt var det i stort sett temperaturer över det normala som dominerade. Den 24 januari rapporterades 38,7° från Mangalore i Indien, och några dagar senare var det för årstiden mycket varmt i Japan.

I slutet av månaden föll också mycket regn i Japan, som mest 349 mm i Sakihama den 28. Annars är det så här års den rätt torra vintermonsunen som dominerar i Asien.

Arktis - Kallt på Grönland

Polarvirveln var välutvecklad och höll Arktis ganska väl isolerat från luftmassor söderifrån. Det var kallare än normalt bland annat i västra Grönland och angränsande delar av kanadensiska Arktis.

Vid stationen Geosummit (3216 möh) sjönk temperaturen till hela -66,0° på årets andra dag. I lägre höjdnivåer avlästes -51,8° nästa dag i Thomsen River på den kanadensiska Banksön.

Den grönländska huvudstaden Nuuk hade som kontrast 10,3° den 20.

Antarktis - Mild antarktisk sommar

Förutom i delar av Västantarktis var det temperaturer över det normala som dominerade. Havsisen hade en utbredning betydligt under det normala i januari, dock utan att nå ned till de senaste årens rekordnivåer.

Base Esperanza på Antarktiska halvön hade 10,4° den 12 januari. Stationen Possession Island rapporterade vid flera tillfällen under månaden betydligt högre temperaturer, och observationerna känns därför osäkra.

Inne på inlandsisen hade Dome Fuji (3810 möh) -44,6° på månadens sista dag.

Temperaturavvikelse i polarområdena i januari 2020
Temperaturavvikelsen för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) i januari 2020 relativt perioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Sydamerika - Varmt väder dominerade

Med några mindre geografiska områden som undantag, så dominerade varmare väder än normalt i Sydamerika.

Från Rivadavia i Argentina rapporterades 44,4° den 20 januari och samma dag hade Campo Ferial i Paraguay 43,1°.

För att hitta tillfällen med lite kraftigare frost fick man gå upp i Anderna, där Coropuna i Peru hade -7,9° den 6 januari.

Kraftiga regn och översvämningar drabbade bland annat Bolivia och Brasilien under månaden. Den 13 januari rapporterade Tarija i Bolivia 211 mm och den 17 hade Alfredo Chaves i Brasilien 210 mm.

Afrika - Regn drog ner temperaturen i nordöstra Afrika

Det var en splittrad väderbild över Afrika. I framför allt nordöstra delen av kontinenten fanns ett område med kyligare väder än normalt. Till stor del hade detta att göra med mycket regn över Ostafrika.

Den största kända dygnsmängden var dock 442 mm den 25 januari i Grand Coude på Réunion i samband med att man befann sig vid den södra utkanten av den tropiska cyklonen Diane. På tre dygn föll 865 mm där.

I Sydafrika uppmättes vid ett par tillfällen mycket höga temperaturer. 47,4° den 16 januari i Augrabies Falls och 47,2° den 30 i Vioolsdrif.

När det gäller de lägsta temperaturerna rapporterades -6,5° från Assekrem i Algeriet den 1 januari, och om vi även räknar in Kanarieöarna -8,5° vid La Orotava (2150 möh) den 22.

Australien/Oceanien - Mycket regn i Australien, men inte där det bäst behövdes

För Australien som helhet blev det den tredje varmaste januarimånaden med stora temperaturöverskott i framför allt de östra delstaterna. Den högsta temperaturen var 48,9° i Penrith Lake den 4 januari, medan den lägsta inskränkte sig till -1,6° i Butlers Gorge på Tasmanien den 6.

Totalt föll lite mer nederbörd än normalt över Australien. De största mängderna föll över de norra och västra  delarna i samband med de två tropiska cyklonerna Blake och Claudia. Den största dygnsmängden var 562 mm i Dum in Mirrie den 10 januari, vilket för övrigt är den största kända dygnsmängden överhuvudtaget i Northern Territory.

I de sydöstra delarna av Australien var regnmängderna mindre, varför den svåra brandsituationen där bara lindrades något.

Torrt i Nya Zeeland

Nya Zeeland hade en torr, eller på många håll rekordtorr januari. Temperaturmässigt var det en mer splittrad bild med en kylig inledning, men varmare avslutning.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.