Februari 2022 - Milt i Europa, kallt i Nordamerika

Enligt Copernicus Climate Change Service hamnade februari på sjätte plats bland de hittills varmaste februarimånaderna globalt. Det vill säga samma ranking som i januari. Medan praktiskt taget hela Europa och norra Asien hade en varm eller mycket varm månad, så var det kallare än normalt i stora delar av Nordamerika och sydöstra Asien. Havsisen runt Antarktis nådde en rekordlåg utbredning i slutet av månaden. Madagaskar drabbades svårt av tre tropiska cykloner. I slutet av februari inleddes mycket kraftiga regn och översvämningar i sydöstra Australien, som även fortsatte i mars.

Bilden visar en världskarta med temperaturens avvikelse från det normala i februari 2022
Global temperaturanomali (vänster bild) i februari 2022 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var februari 2022 den sjätte varmaste februarimånaden globalt. Men månaden var nästan en halv grad kallare än den hittills varmaste februarimånaden globalt som är 2016. Den globala medeltemperaturen drogs ner av ovanligt kallt väder i bland annat Nordamerika och sydöstra Asien. 

Bilden visar ett stapeldiagram med temperaturens avvikelse från det normala månad för månad sedan 1979.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till februari 2022 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive februarimånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Tre namngivna stormar

Under februari rådde en kraftig västlig luftström över stora delar av Europa. Därmed fördes milda luftmassor in från Atlanten och i de flesta länder blev månaden varmare än normalt. De allra största temperaturöverskotten återfanns i Ryssland väster om Ural.

Månadsmedeltemperaturen för Europa var 2,4° högre än under referensperioden 1991-2020. Den allra varmaste februarimånaden för Europas del är fortfarande februari 1990, som var 1,6° varmare än årets upplaga.

Bilden visar en karta med medellufttrycket över Europa i februari 2022.
Medellufttryck i Europa i februari 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

På Island och lokalt i norra Skandinavien var månaden lite kallare än normalt. Karesuando i nordligaste Sverige rapporterade den lägsta temperaturen med -37,0° på månadens första dag.

Högst temperatur rapporterades från Xátiva i Spanien med 28,9° den 18 februari.

Flera namngivna stormar

Flera kraftiga stormar (Dudley, Eunice och Franklin) passerade över Europa i mitten av månaden. I samband med Eunice registrerades den 18 februari vindbyar på 54 m/s vid stationen Needles på Isle of Wight. Det är enligt brittiska vädertjänsten byvindsrekord för en låglandsstation i England.

I Nederländerna uppmättes i samband med Eunice vindbyar på 40 m/s vid stationen Cabauw. Det är enligt den holländska vädertjänsten första gången så kraftiga vindbyar uppmätts vid en station som inte ligger vid kusten.

Det lågtrycksbetonade vädret medförde mer nederbörd än normalt på Brittiska öarna och de norra delarna av kontinenten. Enligt den finska vädertjänsten noterade stationen Virolahti Koivuniemi nytt finländskt februarirekord med 135 mm sammanlagt under månaden.

Även om de sammanlagda nederbördsmängderna var stora, så var det inte så många fall med extremt stora dygnsmängder. I utkanten av stormen Eunice rapporterade dock Rocroi i nordligaste Frankrike 150 mm den 17 februari.

Nordamerika - Bistert kallt i Kanada

Till skillnad från i Europa så var det kallt vinterväder som dominerade i Nordamerika. Det gäller inte minst i de centrala delarna av Kanada och norra delarna av Alaska. Birch Creek i nordöstra delen av Alaska rapporterade -49,4° den 1 februari.

Som ett annat exempel kan nämnas att Mystic Lake i den amerikanska delstaten Montana (med nästan 100-årig mätserie) tangerade sitt köldrekord för februari med -38,9° den 23.

I de västligaste delarna av USA och Kanada, liksom längs USA:s ostkust och lokalt i Mexiko, var månaden däremot varmare än normalt. Varmast var det den 23 februari med 42,6° i Puente Mezcal i den mexikanska delstaten Guerrero.

Nederbördsmässigt var det stor skillnad mellan de östra och västra delarna av kontinenten. Ett flertal delstater i nordöstra USA hade en av de tio blötaste februarimånaderna. Delar av den nederbörden föll i samband med ett vidsträckt och svårt snöoväder i början av februari.

Däremot hade bland annat Kalifornien sin näst torraste februari.

Bilden visar en karta med ranking av nederbörden i februari 2022 för varje amerikansk delstat.
Nederbördsranking för amerikanska delstater i februari 2022. 128 innebär att februari 2022 var den allra blötaste i en 128-årig serie sedan 1895. Källa: NOAA Förstora Bild

Asien - Regnrik februari i sydost

I de sydvästra och norra delarna av Asien var det i huvudsak varmare än normalt under februari.

I de sydöstra delarna av Asien var det däremot på många håll lägre medeltemperatur än normalt under månaden. I den sydostligaste delen föll dessutom mer nederbörd än normalt. Detta nederbördsmönster är i linje med den La Niña som rådde i Stilla havet.

Bilden visar en världskarta med nederbördens avvikelse från det normala i februari 2022.
Preliminär global nederbördsanomali i februari 2022. Källa: DWD (GPCC) Förstora Bild

Även om det i allmänhet var lite kyligare än normalt i området, så kom man den 28 februari upp till 40,0° i Chauk och Prome i Myanmar. Det är en rätt normal högsta temperatur i Asien i februari.

I Delyankir i östra Sibirien var det -55,2° den 22 februari.

Arktis - Kallt i väster och milt i öster

I den amerikanska delen av Arktis var det i allmänhet kallare än normalt under februari 2022. Det gäller även stora delar av Grönland. Vid Geosummit (ca 3200 möh) inne på den grönländska inlandsisen sjönk temperaturen till -61,9° den 11 februari. I lägre höjdnivåer hade Isachsen på Ellef Ringnes Island i kanadensiska Arktis -49,2° den 5 februari.

I den centrala och i den ryska delen av Arktis var det däremot mildare väder än normalt som dominerade. Men det var sällsynt med temperaturer över noll grader i Arktis denna februarimånad. Narsarsuaq på Grönland kom dock upp i 2,4° den 25 februari.

Bilden visar en karta med temperaturens avvikelse från det normala i polartrakterna i februari 2022.
Temperaturavvikelse i februari 2022 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Havsisens utbredning var som störst under månaden den 25 februari med knappt 15 miljoner kvadratkilometer. Detta var även den största utbredningen för hela vintersäsongen, vilket är ett ovanligt tidigt datum för den arktiska havsisens kulmen.

Antarktis - Rekordlåg utbredning av havsisen

I delar av östra Antarktis var februari 2022 lite kallare än normalt, och där hade Dome Fuji (3810 möh) -62,2° den 27 februari. Det är en ganska normal lägsta temperatur i Antarktis i februari.

I västra Antarktis, liksom på Antarktiska halvön, var det i allmänhet högre medeltemperatur än normalt under månaden. På Antarktiska halvön hade baserna Vernadsky 12,7° den 7 februari och Palmer Station 11,6° den 8.

Havsisen runt Antarktis nådde den 25 februari en utbredning av 1,92 miljoner kvadratkilometer. Detta är en ny lägsta nivå för isutbredningen och slår det tidigare bottenrekordet från inledningen av mars 2017 med cirka 0,2 miljoner kvadratkilometer.

I Weddellhavet öster om den Antarktiska halvön låg dock förhållandevis mycket is kvar under månaden.

Sydamerika - Skyfall i Brasilien

I de centrala delarna av Sydamerika fortsatte det mycket varma vädret även i februari, även om det inte var lika stora temperaturöverskott som i januari. Den 3 februari rapporterade Las Palmas i Paraguay 43,4° och den 27 hade Resistencia i Argentina 43,5°.

Den brasilianska staden Petrópolis i delstaten Rio de Janeiro drabbades mycket svårt av översvämningar och lerskred med över 200 dödsoffer. Den 16 februari uppmättes en dygnsnederbörd på 260 mm där.

Även i till exempel Franska Guyana (i nordöstra delen av Sydamerika) föll mycket stora regnmängder i februari. Matoury fick sammanlagt 1031 mm under månaden, vilket är februarirekord för stationen som startade 1947. Enligt den franska vädertjänsten är fenomenet La Niña i Stilla havet en bidragande orsak till de kraftiga regnen.

Afrika - Tropiska cykloner drabbade Madagaskar

Efter att Madagaskar redan i januari drabbades av tropiska cykloner följde ytterligare tre stycken under februari (Batsirai, Dumako och Emnati). Mer än 100 dödsoffer krävdes.

Bilden visar den tropiska cyklonen Batsirai på en satellitbild från den 3 februari 2022.
Den tropiska cyklonen Batsirai mellan Madagaskar och Réunion den 3 februari 2022. Källa: EUMETSAT Förstora Bild

I samband med den tropiska orkanen Batsirai rapporterade Bellecombe-Jacob på Réunion hela 1150 mm regn den 3 februari. Under 48 timmar den 2-4 fick samma station 1598 mm. Även Emnati gav senare i månaden mycket stora regnmängder med sammanlagt 800-900 mm vid några platser på Réunion.

I främst de nordvästra delarna av Afrika var februari varmare än normalt. Den 23 februari uppmätte Matam i Senegal 44,2°. Längre österut var det däremot kallare än normalt. Batna i Algeriet (822 möh) hade -5,0° den 10 och 11 februari.

Australien/Oceanien - Kraftiga regn i sydost

I slutet av februari inleddes över sydöstra Australien en period med mycket kraftigt och långvarigt regn. På månadens sista dag uppmättes hela 702 mm i Rosebank i delstaten New South Wales. Detta värde hamnar på tredje plats bland de allra största dygnsmängder som uppmätts i delstaten oavsett månad.

Regnandet med kraftiga översvämningar fortsatte över månadsskiftet (mer om detta i marskrönikan).

I sydöstra Australien var det även lägre temperatur än normalt i februari, medan det var varmare än normalt i norra och västra delen av landet. Varmast var det med 45,8° den 1 februari i Emu Creek och den 11 i Hopetoun North, båda stationerna i delstaten Western Australia. Den 22 sjönk temperaturen till -3,5° i Liawenee på Tasmanien.

Regnigt på Nya Zeeland

Det var en regnig februarimånad i större delen av Nya Zeeland. Det gäller framför allt den första delen av månaden då man även berördes av den före detta tropiska cyklonen Dovi.

Nytt februarirekord noterades i exempelvis Westport på norra delen av Sydön, som sammanlagt fick 610 mm under månaden. Westport har mätningar sedan år 1893. 

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.