April 2023 - Höga temperaturer i Sydvästeuropa och Sydostasien

April var varm för årstiden på Iberiska halvön, i Marocko, Antarktis och Sydostasien. Kalla områden fanns i Alaska, Centralasien, Indien och på europeiska kontinenten. I Arktis minskade havsisens utbredning långsammare än normalt, men i Antarktis var utbredningen den näst lägsta som noterats för april. Vid påsk blev temperaturen i världshaven den högsta som någonsin uppmätts. I mitten av månaden gick den tropiska cyklonen Ilsa in över Western Australia.

Global temperatur

Bilden visar en världskarta med medeltemperaturens avvikelse från det normala i april 2023.
Global temperaturanomali (vänster bild) i april 2023 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var april 2023 den delat fjärde varmaste aprilmånaden globalt. Den var ungefär 0,2° svalare än den allra varmaste aprilmånaden 2016.

Bilden visar diagram med temperaturens avvikelse från det normala från 1979 fram till april 2023.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till april 2023 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive aprilmånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Ovanligt varmt på Iberiska halvön

Europa fick en varmare april än normalt (referensperiod 1991-2020) i bland annat Sydvästeuropa, de baltiska länderna och på Island. I Spanien blev årets april den varmaste sedan mätserien började 1961 och i Lettland den femte varmaste sedan 1924. Reykjavik på Island hade sin sjunde varmaste april på 153 år.

Månadsmedeltemperaturen hamnade däremot under den normala på många håll i övrigt på kontinenten.

Precis som de senaste årens aprilmånaderna var det kallt i Europa i början av april. Den 4 april uppmättes ett snödjup på 17 cm i Belgrad i Serbien. Enligt den serbiske meteorologen Milos Milic var det nytt snödjupsrekord för Belgrad vars mätserie började 1888. Det tidigare aprilrekordet var 10 cm från 2021.

Månadens lägsta uppmätta temperatur stod Yeletskaya i Ryssland för med -29,0° den 13 april.

Desto varmare hade Sydvästeuropa där temperaturen i Spanien den 10:e steg till 35,1° i Coín i Málaga. Ännu varmare blev det den 24-29 april då en mycket varm och torr luftmassa från norra Afrika kom in över Sydvästeuropa.

Högsta uppmätta temperaturen blev 38,8° vid Córdoba flygplats i Spanien den 27:e, vilket var värmerekord för det spanska fastlandet i april. Det tidigare rekordet var 38,6° i Elche den 9 april 2011.

I Portugal slog sju stationer det tidigare värmerekordet för Portugals fastland i april, vilket var 36° i Pinhão från 1945. Varmast hade Mora med 36,9° den 27 april. Fram till eftermiddagen den 27:e hade 61% av stationerna i Portugal överstigit sin tidigare maximitemperatur för april.

Andorra noterade också nytt aprilrekord då Borda Vidal (873 möh) uppmätte 30,0°. Det tidigare rekordet var 29,7° vid samma station 2011.

Bilden visar en karta med analyserat medellufttryck i Europa i april 2023.
Medellufttryck i Europa i april 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

Medellufttrycket för april visar att högtryck dominerade vädret i nordöstra och sydvästra Europa, medan det var lite mer lågtrycksbetonat i sydöstra Europa. I Finland slog några stationer sina rekord för flest antal solskenstimmar i april.

Medan Spanien noterade torraste aprilmånaden sedan mätserien började 1961, blev det i Österrike en av de tio nederbördsrikaste aprilmånaderna sedan 1858 och i Serbien den sjätte våtaste april sedan 1951. I landsdelen Østlandet i södra Norge blev det den nederbördsrikaste april sedan år 1900.

I Italien kom över 100 mm i dygnsnederbörd vid ett par tillfällen. Bland annat uppmätte Mombretto di Mediglia utanför Milano 138,8 mm den 20 april och Pradeboni i torkdrabbade Piemonte i nordvästra Italien 126,6 mm den 30 april. Enligt WMO hade floden Po i norra Italien den lägsta nivån som någonsin uppmätts i april och Gardasjön sin lägsta nivå på 70 år.

Nordamerika - Kyligt i väster, varmt i öster

I allmänhet var temperaturen omkring eller över den normala i stora delar av Kanada och östra tredjedelen av USA. I nordöstra USA och provinsen Ontario i Kanada var det ovanligt varmt i mitten av månaden då det rådde högsommartemperaturer.

I delstaterna Delaware och Maryland var det den näst varmaste aprilmånaden som uppmätts sedan mätserierna började 1901. För New Jersey blev det den tredje varmaste april. Ytterligare nio stater noterade en av sina tio varmaste aprilmånader.

Bilden visar ranking av medeltemperatur i april 2023 delstatsvis i USA
Ranking av medeltemperaturen i USA i april 2023 delstatsvis. 128 innebär att april 2023 var den näst varmaste i en serie sedan 1901. Källa: NOAA (NCEI). Förstora Bild

Mexiko stod för månadens högsta temperaturer. Den 2 april hade Puente Mezcal 45,3°. (Högre temperaturer kan ha uppmätts i Mexiko senare under månaden. Tekniska problem gjorde att vissa observationsuppgifter saknades från Mexiko.) I USA och Kanada nådde temperaturen den 29:e upp i 42,8° i Death Valley i Kalifornien respektive 31,6° i Kamloops i British Columbia.

Desto lägre temperaturer var det i Alaska, där det blev det den fjärde kallaste april sedan mätserien började 1925. Enligt klimatologen Brian Brettschneider tangerade Nome (start 1906) den 8 april sitt köldrekord för april då -34,4° uppmättes. Det var första gången på över 30 år som lägsta temperaturen för någon månad överhuvudtaget tangerats eller slagits i Nome. Rekordvärdet var även ett rekordsent säsongsminimum och det var första gången det inträffade i april. Pargon Creek Snotel nära Nome uppmätte en ännu lägre temperatur på ​​-41,7° den 11 april.

Månadsmedeltemperaturen blev låg även i North Dakota. Årets april rankades där som den tionde kallaste sedan 1901. I Kanada blev det den sjunde kallaste april i Burwash (start 1967) i Yukon och tionde kallaste i Campbell River (start 1959) i British Columbia.

Framförallt sydvästra och centrala delarna av USA samt delstaten Maine fick mindre nederbörd än normalt. I Arizona var det den tredje torraste april sedan mätserien började 1901. New Mexico, Nebraska och Missouri noterade en av sina fjärde till sjätte torraste aprilmånader. 

Mer nederbörd än normalt föll bland annat längs USAs östkust, i östra Texas och sydöstra Alaska. Det blev den sjunde nederbördsrikaste april i Delaware sedan 1901 och åttonde våtaste i North Carolina. För New Jersey hamnade årets april på en tionde plats.

I Yukon i Kanada uppmätte Old Crow (start 1952) och Whitehorse (start 1941) sin femte nederbördsrikaste april. För Comox (start 1894) i British Columbia hamnade årets april också på en femte plats.

På en del håll i Florida blev det i en av de tio nederbördsrikaste aprilmånaderna som uppmätts. Eftermiddagen och kvällen den 12 föll lokalt extremt stora mängder regn i Fort Lauderdale. Preliminärt rapporterades 658,1 mm (25,91 inches) i dygnsnederbörd. Det skulle kunna vara ett nytt delstatsrekord för Florida. Enligt The Weather Channel har Key West det nuvarande rekordet för största 24-timmarsnederbörd på 23,28 inches (591,3 mm) från den 11-12 november 1980.

Nederbördskarta över Fort Lauderdale i Florida den 12-13 april 2023.
Preliminär nederbördsrapport för de senaste 24 timmarna i området runt Fort Lauderdale i Florida den 12-13 april 2023. Källa: National Weather Service Miami Florida Förstora Bild

Ett oväder som drabbade södra Quebec och östra Ontario den 5 april gav 10-35 mm underkylt regn. Det uppskattades ha gett upp till ett 30-35 mm islager i Montreal. Det töade dock snabbt.

Ett lågtryckssystem gav i Charlevoix-området i provinsen Quebec sammanlagt 75-100 mm regn från den 29 april till morgonen den 3 maj, vilket orsakade översvämningar. Lokalt i högre terräng kom det över 100 mm.

Asien - Varmt i Japan och Sydostasien

April blev varm i östra Asien och runt Kaspiska havet, men bland annat Arabiska halvön, Pakistan, Indien och Mongoliet hade kallare än normalt. Lägst temperatur uppmätte som så oftast Sibirien med -43,8° i Shelagontsy den 10 april.

I norra Japan blev årets april tillsammans med april 1983 den varmaste aprilmånaden som uppmätts sedan mätserien började 1946. 13 stationer i Japan med långa eller medellånga mätserier slog sina rekord för högsta månadsmedeltemperatur i april.

Vid mitten av månaden var det extremt varmt på flera håll i södra och östra Asien. Larkana i Sindh, Pakistan hade 44,0° den 14 april. Den 17:e lär 109 stationer i Kina ha slagit sin högsta temperatur för april. Dagen efter uppmätte 48 stationer i Indien temperatur över 42° enligt WMO. Bundi i Indien rapporterade då 45,2°. I Myanmar hade Nyaung-U/Bagan 45,0° den 19 april.

Enligt klimatologerna Maximiliano Herrera, Etienne Kapikian och Thierry Goose noterade Thailand och Laos nya nationella, absoluta värmerekord och Turkmenistan nationellt värmerekord för april. Uchadzhi i Turkmenistan nådde upp i 42,2° den 13 april. I Tak i Thailand uppmätte flygplatsen 44,6° och en agrometeorologisk station 45,4° den 15. I Laos registrerade Sayabouly 42,9° den 19 april.

April blev torr på flera håll i Sydostasien. Hong Kong fick ungefär den halva normala aprilnederbörden.

I Israel föll däremot 2-5 gånger mer regn än vanligt i april. På en del ställen rankades månaden som den tredje till femte nederbördsrikaste april sedan mätserierna började för 70-80 år sedan.

Bilden visar en världskarta med nederbördens avvikelse från det normala i april 2023.
Preliminär global nederbördsanomali i april 2023. Källa: DWD (GPCC). Förstora Bild

Varm och fuktig luft gav stora regnmängder i Japan den 6-7. På 24 timmar fick Shigetou (start 1976) i prefekturen Kochi i Japan 347,0 mm. Det innebar nytt aprilrekord för stationen. På Indonesien föll det i samband med åska 356,0 mm nederbörd den 27 april i Tunggul Wulung.

Två namngivna tropiska oväder var aktiva på västra Stilla havet under april. Det tropiska lågtrycket Amang i Filippinska sjön gick sent på kvällen den 11:e in över Panganiban, Catanduanes i Filippinerna och fortsatte vidare upp över landet. Den tropiska cyklonen Sanvu sydsydväst om Phonpei i Mikronesien nådde stormstyrka den 20 april och stannade kvar över öppet vatten.

Arktis - Utbredningen av havsis den tionde lägsta

Havsisens utbredning i Arktis blev den tionde lägsta tillsammans med april 2004 sedan satellitmätningarna började 1979. Kalla förhållanden över det istäckta Norra ishavet och temperaturer under eller nära de normala vid havsisens kant gjorde att minskningen av havsisens utbredning gick långsammare än genomsnittet för 1981-2010. I slutet av april var havsisens utbredning under den normala främst i Barents hav, men även Berings hav.

På Svalbard var det mildare än normalt. Den varmaste och nederbördsrikaste stationen i den norska delen av Arktis var Jan Mayen (start 1921) som sammanlagt fick 94,2 mm. Det är stationsrekord för högsta månadsnederbörd i april. Det tidigare var 92,8 mm från 1949.

Grönland stod för månadens högsta och lägsta temperatur i Arktis. Den 6 april sjönk temperaturen till -51,0° vid Geosummit (cirka 3200 möh) uppe på inlandsisen och den 21 steg den till 14,4° i Narsarsuaq. I lägre höjdnivåer hade Thomsen River på Banks Island i Kanada -39,1° den 23 april.

Bilden visar en karta med temperaturavvikelserna i april 2023 för Arktis och Antarktis.
Temperaturavvikelse i april 2023 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Antarktis - Milt och låg utbredning av havsis

Havsisens utbredning förblev fortsatt mycket under den normala och var i slutet av april den näst lägsta för säsongen sedan satellitmätningarna började 1979. Den var framförallt låg i Bellingshausenhavet som var nästan isfritt längs hela kusten samt i östra Weddellhavet. I Rosshavet, Amundsenhavet och vid kusten i östra Antarktis hade havsisens utbredning återhämtat sig sedan februari och var nära den normala i april.

Bilden visar en karta över isutbredningen kring Antarktis i april 2023.
Isutbredning kring Antarktis i april 2023. Källa: National Snow & Ice Data Center. Förstora Bild

April blev mild i större delen av Antarktis. Månaden började och slutade med höga temperaturer för årstiden vid Sydpolen och västra Antarktis. Base San Martin på Antarktiska halvön uppmätte 9,5° den 3 april.

Inne på inlandsisen steg temperaturen vid Concordia till -28,1° den 5 april, vilket med god marginal var nytt månadsmaximum för april enligt klimatologen Stefano Di Battista. Det tidigare rekordet var -35,0° den 30 april 2008. Samma dygn slog Dome CII, vars dataserie började 1980, sitt värmerekord för april då -26,9° uppmättes.

Även Belgrano (start 1981) noterade nytt värmerekord för april då temperaturen steg till 1,5° den 25 april.

Lägst temperatur hade Concordia med officiellt -72,0° den 21 april.

Sydamerika - Varmt på många håll men kyligt i södra Brasilien

I april var havsvattentemperatur utanför Peru och Ecuador lokalt 5-7 grader över medelvärdet för referensperioden 1985-1993. Enligt en tweet av den nyzeeländske meteorologen Ben Noll var havsvattentemperaturen för april bara varmare där i april 1998 och 1983, i en mätserie som började omkring 1940. Enligt analyser från NOAA har världshavens genomsnittstemperatur aldrig varit så hög som i april 2023 sedan mätningarna började för 40 år sedan.

Havsytans temperaturavvikelse i Stilla havet i april 2023.
Havsytans temperaturavvikelse i Stilla havet i april 2023 jämfört med referensperioden 1985-1993. Källa: NOAA Environmental Visualization Laboratory (NNVL) Förstora Bild

Det var ihållande varmt väder längs den peruanska kusten och flera stationer noterade nya värmerekord för april, även i bergsområdena. Ñaña i regionen Lima, som hade ett värmerekord på 29,9° från den 5 april 1980, slog sitt rekord åtta gånger under april 2023. Dess högsta temperatur blev 32,6° den 3 april 2023.

Colombia uppmätte månadens högsta temperatur i Sydamerika med 40,0° den 4 i El Guamo i departementet Bolívar. Ibland ligger dock den stationen högt jämfört med övriga stationer. Chile hade den lägsta temperaturen med -14,4° den 24 i Lago Chungará (cirka 4570 möh).

Det föll stora mängder regn i regionen Piura i norra Peru under april. Den 3 april registrerade Chulucanas 161 mm, vilket är stationens näst högsta dygnsnederbördsmängd oavsett månad. Dess rekord är 188,2 mm den 25 mars 2017. Normalvärdet för månadsnederbörden i april är 44 mm.

I Brasilien kom de största nederbördsmängderna i norra delen av landet medan aprilvädret i södra Brasilien kännetecknades av lägre temperaturer. I samband med en kallfront den 21 april föll det 207,4 mm regn i Porto Seguro.

Colombia uppmätte månadens största dygnsnederbörd på 340,0 mm vid stationen Andagoya i Medio San Juan den 19. Stationens aprilrekord dessförinnan var 278 mm.

Afrika - Varmt och i torkdrabbade Kenya regn

April var mycket varm i nordvästra Afrika. Enligt Maximiliano Herrera slog Marocko sitt nationella värmerekord för april då 41,3° uppmättes i Marrakech och Ben Guerir den 27 april. Det tidigare rekordet var 41,0° i april 2006 i Agadir. Senegal noterade månadens högsta temperatur med 47,1° i Matam den 26.

Lägst temperatur fick Sutherland i Sydafrika med -5,2° den 29 april.

Enligt Severe Weather Morocco var månaderna mars-april 2023 väldigt nederbördsfattiga i Marocko och våren den torraste på åtminstone 40 år. Exempelvis fick Ifrane bara 15 mm jämfört med normala 256,8 mm. Marocko hade problem med torka även 2022.

Efter fem uteblivna regnperioder i Kenya, anlände det efterlängtade regnet till det svårt torkdrabbade landet i slutet av mars och fortsatte i april. Kenya brukar ha en längre regnperiod i mars-maj och en kortare i oktober-november.

Enligt Flood List rapporterades det översvämningar från södra Kenya och jordskred i Kongo-Kinshasa den 2 april. Flera provinser i Angola rapporterade översvämningar under april. Från den 24 april och framåt gav kraftigt regn upphov till översvämningar i Uganda.

Den 20 april fick Bellevue Bras-Panon på Réunion 151,4 mm nederbörd. Nästan lika mycket, 151 mm, uppmätte stationen Mpumalanga Barberton prison i Sydafrika den 21 april.

Australien/Oceanien - Tropiska cyklonen Ilsa gick in över nordvästra Australien

Månadsmedeltemperaturen för Australien hamnade nära den för referensperioden 1961-1990, bara 0,01° över. Queensland var relativt varmast och Western Australia svalast. Månadens högsta temperatur blev 39,7° i Port Hedland i Western Australia den 11 april.

Det kom 35,7% mer nederbörd än normalt för landet som helhet. För Western Australia blev det den nionde nederbördsrikaste aprilmånaden sedan mätserien startade 1900 och för South Australia den elfte våtaste. Den tropiska cyklonen Ilsa i mitten av månaden och ett lågtryckssystem i slutet av april gjorde att många platser i norra och sydvästra Western Australia fick sin nederbördsrikaste april på 20 år eller sedan mätserien började.

Westgrove i Queensland uppmätte störst dygnsnederbördsmängd med 355,6 mm den 13 april.

Två tropiska cykloner var aktiva i Australiens region under april, Herman och Ilsa. Herman bildades norr om Kokosöarna (västnordväst om Australien) den 28 mars, nådde som högst kategori 5 på den australiska orkanskalan och upplöstes över Indiska oceanen den 4 april.

Ilsa bildades i Timorsjön och namngavs den 11 april. Den ökade till en kategori 5 på den australiska orkanskalan den 13:e. När den närmade sig Pilbarakusten i nordvästra Australien uppmätte en automatisk väderstation på Bedout Island en 10-minutersmedelvind på 61 m/s (218 km/h), högsta vindby på 80 m/s (289 mk/h) och ett minsta lufttryck i havsnivå på 931,2 hPa. Den tropiska cyklonen George i mars 2007 var den tidigare rekordhållaren med en medelvind på 54 m/s (194 km/h) vid samma station.

Vid midnatt till den 14 april gick Ilsa in över kusten mellan De Gray och Pardoo Roadhouse, nordost om Port Hedland. Den tappade styrka då den rörde sig åt sydost över Western Australia och nedgraderades till ett tropiskt lågtryck senare den 14 april. Dygnsnederbörden översteg 100 mm på en del ställen.

Satellitbild av den tropiska cyklonen Ilsa den 13 april 2023.
Den tropiska cyklonen Ilsa utanför Australiens nordvästkust eftermiddagen den 13 april 2023 lokal tid. Källa: Bureau of Meteorology Förstora Bild

I Nya Zeeland blev det den elfte varmaste april sedan mätserien började 1909 och det föll mindre nederbörd än normalt på många håll. April var mycket solig på nedre och västra Sydön. Högst temperatur hade Wairoa med 27,5° den 20 april och lägst uppmätte Pukaki Aerodrome med -4,1° den 25:e. Störst dygnsnederbörd noterade Pukeiti (Taranaki) med 134 mm den 21 april.

På Hawaii sjönk temperaturen till -5,9° morgonen den 14 april vid det högt belägna observatoriet Canada France Hawaii Telescope (CFHT), som står på toppen av berget Mauna Kea (4200 möh).

Macquarie Island (start 1948), som ligger mellan Australien och Antarktis, uppmätte 56,2 mm den 1 april. Det slog dygnsnederbördsrekordet för månaden som var 40,6 mm från april 2006.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.