Världshaven har aldrig uppmätts så varma som under påsken 2023

Under påskveckan har genomsnittstemperaturen för världens hav uppmätts till 21,1 grader – så hög har inte temperaturen varit sedan mätningarna började att göras för 40 år sedan av NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, som är ett amerikanskt vetenskapligt organ). Liknande rekord kan bli vanligare framöver, det menar SMHIs oceanografiska forskare Magnus Hieronymus.

– Det är högst sannolikt att många sådana här rekord kommer slås de närmsta årtiondena, då ungefär 90 procent av värmeenergin som genom den globala uppvärmningen tillförs klimatsystemet hamnar i havet. Uppvärmningen kommer också leda till exempelvis mer frekventa marina värmeböljor och stigande hav, säger Magnus Hieronymus.

Temperaturkarta
Kartan visar hur temperaturen för den 6 April 2023 jämfört med genomsnittstemperatur för referensperioden mellan 1971 - 2000. Illustration Universitetet i Maine

Kartan på webbplatsen för Climate Reanalyzer, University of Maine

NOAA:s temperaturmätningarna görs via satelliter och verifieras med mätningar från fartyg och bojer. Det tidigare värmerekordet sattes i mars 2016.

De senaste åren har präglats av La Niña, ett fenomen när mer kallt bottenvatten än normalt väller upp längst Sydamerikas västkust, vilket påverkar den globala yttemperaturen att bli lägre. Kortvariga temperaturrekord i allmänhet beror både på väder och klimatförändringar, där El Niño - La Niña är ett slags storskaligt väderfenomen.

Om La Niña och El Niño i Kunskapsbanken.

– Nu när vi dessutom går ur ett kallt La Niña tillstånd och kanske mot ett varmt El Niño tillstånd, då är det väsentligt högre risk för att se rekord i globala medelvattentemperaturer, fortsätter Magnus Hieronymus.

Genomsnittstemperatur i världshaven
Grafen visar den årliga variationen för världshavens genomsnittstemperatur. Den övre svarta linjen visar temperaturen för 2023, den orangea linjen för 2022. Data stäcker sig tillbaka till 1981.

Grafen på webbplatsen för Climate Reanalyzer, University of Maine

Så fler värmerekord förväntas globalt i haven, men hur förväntas det bli i Sverige?

– I Sveriges grunda kusthav så förväntar vi oss att förändringen av yttemperaturen i havet ganska väl följer den i atmosfären ovanför. En annan effekt av uppvärmningen för Sveriges del är att havsisens utbredning kommer att bli mindre, säger Magnus Hieronymus.

På SMHI arbetar forskare bland annat med att genom matematiska modeller beskriva ett framtida klimat. I SMHIs klimatscenariotjänst kan du som är intresserad se hur haven i Sverige förväntas värmas upp baserat på olika utsläppsscenarier, områden och tidsperioder. 

Fördjupad klimatscenariotjänst på smhi.se