Klimatindikator - vårflodsstart

Hur har ankomsten av vårfloden varierat under 1900-talet till idag? Här redovisas tidpunkten för starten på vårflödet i 22 vattendrag, från Torne älv till Dalälven.

När snön smälter framåt våren ökar flödet i vattendragen. Detta kallas vårflöde. Genom att titta på flödesökningen har SMHI tagit fram tidpunkten för då vårfloden startar för ett tjugotal stationer i Sverige från Torne älv till Dalälven.

Söder om Dalälven är det svårt att ta fram denna typ av indikator eftersom det inte är ihållande minusgrader på vinter vilket ger det karakteristiska vinterflödet.

Tendens till tidigare vårflod

Variationen för när vårfloden startar är stor. Det kan skilja många dagar från år till år när den sker men utifrån de stationer som undersökts syns en förändring i att den kommer tidigare och tidigare på året.

I Figur 1 visas hur startdatum varierat från 1910 och framåt. Negativa värden innebär att vårfloden startar tidigare än medeldatum.

Avvikelse alla stationer
Figur 1. Antal dagar som skiljer mot startdatum för vårflodens start. Negativa värden innebär att vårfloden startar tidigare än normalt. Data kommer från ett tjugotal stationer i Sverige. Från 1910 till 1940 finns enbart data från tio stationer.

Se startdatum för vårfloden

De stationer som valts ut har långa mätserier och finns i oreglerade vattendrag, dvs de är inte påverkade av reglering.  I vissa fall finns det luckor i tidsserierna som beror på att det saknas data eller att ett startdatum inte kunnat tas fram.

I kartan nedan visas stationernas placering.

Se data för varje enskild station:

Torne älv: Junosuando

Torne älv: Lannavaara

Torne älv: Torne träsk

Torne älv: Kukkolankoski övre

Sangisälven: Kukkasjärvi

Kalixälven: Kaalasjärvi

Kalixälven: Räktfors

Råneälven: Niemisel

Luleälven: Niavve

Piteälven: Stenudden

Umeälven: Solberg

Umeälven: Överstjuktan

Umeälven: Vindeln

Öreälven: Torrböle

Ångermanälven: Ankarvattnet

Indalsälven: Östra Noren

Ljungan: Gimdalsby

Harmångersån: Hassela

Ljusnan: Lillglän

Ljusnan: Tänndalen

Dalälven: Grötsjön

Klarälven: Vårflodsstart – Nybergsund

Hur har startdatum för vårfloden beräknats?

Startdatum för vårfloden har beräknats som första dagen på året då flödet i vattendraget stiger över medelvattenföring (MQ) efter det lägre vinterflödet.

MQ är medelvärdet av dygnsvattenföringen under hela mätserien.

Uppdatering med förra årets värden sker i september. Då är alla observationer granskade och eventuellt rättade.