Vintern 2014 - Mild med stormig start

Vintern 2013/2014 inleddes med ett par kraftiga stormar i början av december, men sedan lugnade vädret ner sig. Vintern som helhet blev mild eller mycket mild. Men under tre januariveckor dominerade kalluften, framför allt i norr.

December – stormig och mild

Det mycket blåsiga vädret som inleddes under hösten fortsatte under den första vintermånaden december. Den första stormen "Sven" berörde främst den södra delen av Sverige. Några stationer vid Bohuskusten hade faktiskt kraftigare vindbyar under "Sven" än under den beryktade stormen "Gudrun" 2005.

Ovädret följdes av kallare luft och i Nikkaluokta uppmättes  -40,8° den 8. För att finna en lägre temperatur i Sverige så tidigt på vintersäsongen får vi gå tillbaka till 1969. Kylan blev inte långvarig utan följdes av ett mycket snabbt omslag till mycket milt väder. Den 11-12 sattes åtskilliga nya värmerekord för december i mellersta Norrland, i något fall med nästan två grader.

Ett nytt oväder, "Ivar", drog in över mellersta Sverige den 12 med orkanbyar vid några jämtländska stationer. När det gäller skogsskador så överträffade "Ivar" den mycket kraftiga stormen "Dagmar" annandag jul 2011.

December fortsatte sedan med milt väder över jul- och nyårshelgerna.

Läs mer om decembervädret

Januari – kylan dominerade i norr

Efter en mild inledning av januari slog det om till kallare väder omkring den 10. Kalluften var som mest dominerande i norra och västra Norrland, där januari som helhet i allmänhet blev kallare än normalt. I övrigt i landet var månaden mildare än normalt.

Kalluftsutbrottet åtföljdes av band med delvis kraftiga snöbyar över ostkusten, så kallade "snökanoner". I Mårtensboda i Västerbotten gick man från barmark den 9 januari till ett snödjup på 85 centimeter den 12.

Månadens allra lägsta temperatur noterades den 20 med -42,7° i Karesuando, vilket även blev hela vinterns lägsta temperatur.

Läs mer om januarivädret

Februari - solfattig och mycket mild

När vi kom in i februari så var mildluften tillbaka. Den låg kvar hela månaden och februari som helhet blev i främst den norra halvan av landet en av de mildaste som uppmätts. Det avspeglade sig bland annat i att månadens lägsta temperatur blev mycket blygsam på många håll.

Februari var inte bara mild utan även mycket solfattig. I bland annat Umeå och Luleå blev det en rejäl putsning av de tidigare bottenrekorden.

Det var inte bara molnigt utan det föll även mycket nederbörd i nästan hela landet. I västra Svealand handlade det om en rekordblöt februarimånad på sina håll.

Läs mer om februarivädret

Mild vinter i hela landet, framför allt i mellersta delen

Vintern 2014 - Temperaturavvikelse
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, vintern 2014. Förstora Bild

Vintern 2013/2014 blev mildare än normalt i hela Sverige, även om den kalla januarimånaden dämpade temperaturöverskotten längst i norr. I ett band från nordvästra Svealand till södra Tornedalen var det däremot 4-6 grader varmare än normalt.

Det innebar i allmänhet den mildaste vintern i Sverige sedan 2008. För en del stationer får man dock gå tillbaka betydligt längre än så för att finna en vinter som överträffar årets vinter. Till exempel i Gustavsfors i Värmland var det den mildaste vintern sedan 1925 och i Malung i Dalarna den mildaste sedan 1949.
 

Nederbördsrikt - framför allt i västra Svealand

Vintern 2014 - Nederbördsavvikelse
Nederbörden i procent av det normala under vintern 2014. Förstora Bild

Nederbördsrikt väder i framför allt december och februari gjorde att vintern som helhet blev nederbördsrik i nästan hela Sverige. Märkligast var förhållandena i västra Svealand där vintern var den nederbördsrikaste som uppmätts. I detta område var de tidigare rekorden i det här avseendet främst från 1915, 1935 eller 1936.

I det här området föll inte bara stora nederbördsmängder, utan det föll även nederbörd ofta. Automatstationen i Malung rapporterade nederbörd varje dygn från den 18 december till 16 februari.

I västligaste Dalarna byggdes det även upp osedvanliga snödjup för det området. Den 22-23 hade Gördalen 151 cm, vilket är det största februarisnödjupet i Svealand sedan den mycket snörika vintern 1951.

I Norrlandsfjällen var det en torr vinter. Det gäller i synnerhet västligaste Jämtland, där Storlien hade sin torraste vinter sedan 1970.