Fjällanläggning klimatanpassas, Ramundberget, fördjupning

Redan under höstlovet år 2013 kunde besökare njuta av backarna och ett spår vid Ramundbergets fjällanläggning. Efter mer än ett halvt sekel sedan första åket ägde rum vid Ramundberget investerade anläggningen i snökanoner. Många fjällanläggningar är allt mer beroende av att kunna tillverka snö för att säkerställa sin vintersäsong.

Efter tre säsonger med osäker snötillgång och mycket varierande väder valde Ramundberget Alpina AB att investera i snökanoner. Investeringen medför en längre vintersäsong och fler besökare. Under höstlovet kunde de första skidåkarna njuta av backarna och ett längdskidspår vid Ramundberget.

Ramundberget

Ramundbergets Alpina AB driver en medelstor vinteranläggning i västra Härjedalen som i många år upplevt varierande väder med osäker snötillgång. Funderingarna kring snökanoner hade funnits länge och snökanoner hade under lång tid varit en önskan från personalen som arbetar på anläggningen. Att investera i snökanoner medför en säker och tillförlitlig snömängd som i sin tur ger längre vintersäsong och fler besökare.

Ramundberget_snökanoner
Snökanonerna är igång och tillverkar snö. Snön lägger sig i högar för att dräneras i väntan på utläggning. Foto Jan Eriksson


Natursnö har alltid varit viktig och anläggningen har klarat sig utan snökanoner sedan starten 1958 men nu vågar man inte lita på den äkta varan fullt ut längre.

Ramundberget_pistmaskin
Pistmaskinen är i full gång med att sprida ut och jämna till snön i backen. Foto Jan Eriksson

Säker vintersäsong

Efter 15 års diskussioner, funderingar och planerande valde anläggningen att investera i 173 stycken snökanoner. Snökanonerna var i drift första gången samma vintersäsong, 2012-2013, och försåg backarna med konstsnö. En tidig försäsong med tålig snö lockar en större målgrupp och både träningsklubbar och skidgymnasium utnyttjar då anläggningen. Normalt börjar vintersäsongen första eller andra helgen i december men säsongen kunde då inledas redan i slutet av oktober samtidigt som höstlovet började.

Ramundberget_skidspår
Under tidig försäsong, backen och längdskidspår. Foto Jan Eriksson

Så fungerar snökanonerna

I början av säsongen, alltså någon gång under hösten, när förhållanden som temperatur och luftfuktighet är optimala sätts snökanonerna igång och börjar producera konstsnö. För att snökanonerna ska fungera och producera optimal mängd kvalitetssnö är det viktigt att luftfuktighet, luft- och vattentemperatur är låga. Ramundberget ligger på hög höjd, 700 meter över havet, där luften är torr vilket är positivt för bildandet av snön.

Vatten pumpas från en närliggande å och med högt tryck leds det och luft sedan genom ledningar, pumphus och blandas i snökanonen för att tillverka snö. Snön samlas i högar och dräneras, alltså ligger stilla ett par dygn, för att sedan med hjälp av pistmaskiner spridas ut på önskad yta. Konstsnö är kompakt och 6-7 gånger mer tålig än natursnö. Snön klarar av en hög belastning och ett milt väder vilket gör konstsnön till ett hållbart och pålitligt underlag.

En snökanon inom Ramundbergets anläggning kan tillverka 20-30 kubikmeter snö per timme beroende på luft- och temperaturförhållanden. Under 2013-2014 års säsong tillverkades 160 000-170 000 kubikmeter snö. Detta räknas ut med hjälp av att vattenförbrukningen multipliceras med två.

Trädgränsen går vid toppen av anläggningen och för att klara sig med mindre mängd snö utförs det ett omfattande arbete med vegetationsröjning varje sommar. Detta är ett arbete som de flesta vinteranläggningar gör för att få bort sly, ris och buskar.

Under den långa planeringstiden ansöktes det om en vattendom från Miljödomstolen om att ta vatten från en närliggande å som beviljades två år senare. För att göra ansökan tog man hjälp av konsulter och en advokat.

Effekter av investeringen i snökanoner:

+Säker snötillgång
+Längre vintersäsong
+Kompakt och tålig snö
+Större målgrupp
+Ökad trovärdighet bland besökarna
+Ökade intäkter
+Fler besökare

-Energikrävande
-Ökade kostnader (dessa uppvägs av ökade intäkter)

Finansiering

Anpassningen som gjordes med inköp av snökanoner och tillkommande pumphus kostade totalt 15 miljoner kronor. Merparten av kostnaderna stod anläggningen för men hjälpmedel kom från Länsstyrelsen i Jämtland och en del från EU-medel.

För att kunna förse snökanonerna med energi krävdes att anläggningen blev nätägare för att få tillgång till högspänningsel. Detta medför en årlig kostnad för ett högspänningselabonnemang på 500 000 kronor. För att driva snökanonerna uppgick energikostnaden säsongen 2012/2013 till 200 000 kronor.

Delkostnader

  • Inköp av snökanoner och byggnation av ett pumphus: 15 miljoner kronor.
  • Kostnader för vattendomen (konsultarbete och advokat): ca 300 000   kronor.
  • Årlig kostnad för vegetationsröjning: 40 000-50 000 kronor.
  • Energikostnad säsongen 2012-2013: 200 000 kronor.
  • Årlig kostnad för högspänningselabonnemanget: 500 000 kronor.
  • Säsongen 2012-2013 lades cirka 678 arbetstimmar på att lägga snö i skidområdet.

Erfarenheter

En viss negativ inställning till konstsnö fanns hos vissa besökare vid starten av säsongen men åsikterna ändrades när besökarna väl fick njuta av snön. Efter två års erfarenhet av att lägga konstsnö och med erfarna medarbetare var personalen på Ramundbergets Alpina AB positivt inställda och väldigt nöjda med snökanonerna även om energikostnaden är stor. Snökanonerna hjälper till att säkra intäkterna och minska risken för att inte kunna ha öppet, berättar Kalle Ljungberg.