Fjällanläggning klimatanpassas, Ramundberget

Redan under höstlovet år 2013 kunde besökare njuta av backarna och ett spår vid Ramundbergets fjällanläggning. Efter mer än ett halvt sekel sedan första åket ägde rum vid Ramundberget investerade anläggningen i snökanoner. Många fjällanläggningar är allt mer beroende av att kunna tillverka snö för att säkerställa sin vintersäsong.

Efter tre säsonger med osäker snötillgång och mycket varierande väder valde Ramundberget Alpina AB att investera i snökanoner. Investeringen medför en längre vintersäsong och fler besökare. Under höstlovet år 2013 kunde de första skidåkarna njuta av backarna och ett längdskidspår vid Ramundberget.

Ramundberget

Ramundberget_snökanoner
Snökanonerna är igång och tillverkar snö. Snön lägger sig i högar för att dräneras i väntan på utläggning. Foto Jan Eriksson

Investeringen i snökanoner medför en längre vintersäsong och fler besökare. Innan inköpet av snökanonerna brukade säsongen normalt börja under första halvan av december men redan under höstlovet år 2013 kunde de första skidåkarna njuta av backarna och spåren vid Ramundberget.

Natursnö har alltid varit viktig och anläggningen har klarat sig utan snökanoner sedan starten 1958 men nu vågar man inte lita på den äkta varan fullt ut längre.

Säker vintersäsong

Anläggningen anpassar sig till rådande förhållanden och framtida klimat. Efter många års diskussioner, funderingar och planerande valde anläggningen att investera i 173 stycken snökanoner. Snökanonerna var i drift första gången samma vintersäsong, 2012-2013, och försåg backarna med konstsnö. Detta ger en längre och säkrare vintersäsong vilket lockar fler besökare.

Ramundberget_skidspår
Under tidig försäsong, backen och längdskidspår. Foto Jan Eriksson

En annan viktig faktor för att klara sig med mindre mängd snö är att varje sommar utföra ett omfattande arbete med vegetationsröjning.

Finansiering

Kostnaden för att bygga ett pumphus och köpa in snökanonerna uppgick till 15 miljoner kronor. Merparten av kostnaden stod Ramundberget Alpina AB för men Länsstyrelsen och EU hjälpte till att finansiera projektet.
Kostnader för ansökan om en vattendom för att få ta ut vatten från en närliggande å uppgick till cirka 300 000 kronor och den årliga kostnaden för vegetationsröjning är runt 40 000-50 000 kronor.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.