AR6 Delrapport 3 - Att begränsa klimatförändringarna

Rapporten är Arbetsgrupps 3 bidrag till the Sixth Assessment Report (AR6) med beräknad utgivning 2021.

Klicka på nedanstående länkar för att läsa mer om rapporten:

AR6 Climate Change 2021: Mitigation of Climate Change (på engelska)

Svenska författare till AR6 Delrapport 3

Tidplan (på engelska):

 • 2019-04-01--05 First Lead Author Meeting
 • 2019-09-30--10-04 Second Lead Author Meeting
 • 2020-01-13--03-15 Expert Review of First Order Draft
 • 2020-04-15--19 Third Lead Author Meeting
 • 2020-09-19 Cut-off date for submitted papers
 • 2020-10-19--12-13 Expert and Government Review of the Second Order Draft and the First order Draft of the Summary for Policymakers
 • 2021-01-11--15 Fourth Lead Author Meeting
 • 2021-04-05 Cut-off date for accepted papers
 • 2021-05-03--06-27 Final Government Distribution
 • 2021-09-03--04 Summary for Policymakers Meeting
 • 2021-09-06--10 Approval Plenary