AR6 Delrapport 3 - Att begränsa klimatförändringarna

Rapporten är Arbetsgrupps 3 bidrag till the Sixth Assessment Report (AR6) med beräknad utgivning 2021.

Klicka på nedanstående länkar för att läsa mer om rapporten:

AR6 Climate Change 2021: Mitigation of Climate Change (på engelska)