AR6 Delrapport 2 - Effekter, anpassning och sårbarhet

Rapporten är Arbetsgrupps 2 bidrag till the Sixth Assessment Report (AR6) med beräknad utgivning 2021.

Klicka på nedanstående länkar för att läsa mer om rapporten: