AR6 Delrapport 2 - Effekter, anpassning och sårbarhet

Rapporten är Arbetsgrupps 2 bidrag till the Sixth Assessment Report (AR6) med beräknad utgivning 2021.

Klicka på nedanstående länkar för att läsa mer om rapporten:

Preliminär tidplan (på engelska):

  • 2019-01-21--25 First Lead Author Meeting
  • 2019-07-15--19 Second Lead Author Meeting
  • 2019-10-18--12-13 Expert Review of First Order Draft
  • 2020-01-27--02-01 Third Lead Author Meeting
  • 2020-11-01 Cut-off date for submitted papers
  • 2020-12-04--2021-01-29 Expert and Government Review of Second order Draft
  • 2020-03-01--07 Fourth Lead Author Meeting

Tentative:

  • 2021-05-01 Cut-off date for accepted papers
  • 2021-05-28--07-23 Final Government Distribution of the Final Draft and Government Review of the Summary for Policymakers
  • 2021-10-04--08 Approval of the Summary for Policymakers, acceptance of the underlying Report