AR6 Delrapport 2 - Effekter, anpassning och sårbarhet

Rapporten är Arbetsgrupps 2 bidrag till the Sixth Assessment Report (AR6) och behandlar effekterna av klimatförändringar på mänskliga och naturliga system inklusive sårbarheter, samt vilken kapacitet dessa har att anpassa sig till klimatförändringarna. Rapporten kommer också att visa på alternativ för att skapa en hållbar framtid för alla genom ett rättvist och integrerat tillvägagångssätt gällande anpassningsinsatser i alla skalor.

Vill du delta som expertgranskare? Klicka på nedanstående länk för att läsa mer på IPCC:s webbplats (på engelska):

Klicka på nedanstående länkar för att läsa mer om rapporten: