Vinnare i ClimeMarine illustrationstävling: kreativ illustration som binder ihop havsplanering och klimatförändringar

Vi kan stolt presentera vinnaren i ClimeMarines illustrationstävling: Malva Crona från Malungs folkhögskola, som med sin illustration visar olika aspekter av havsplanering och klimatförändringar.

Från 8 juni till 31 augusti kunde studenter från gymnasier, högskolor, universitet och folkhögskolor i Sverige delta i en illustrationstävling som anordnades av forskningsprojektet ClimeMarine.

– En urvalsprocess gjordes i september och vi är nu mycket nöjda med att tillkännage vinnaren av förstapriset på 25 000 kr. Vinnaren är Malva Crona, student vid Malungs folkhögskola i Dalarna. Hon vinner tävlingen med en illustration som visar olika delar av havsplanering och klimatförändringar samtidigt. Stort grattis Malva! säger Emilie Breviere, forskningskoordinator på SMHIs oceanografiska forskningsenhet. 

Malva Cronas vinnande illustration över havsplanering och klimatförändring
Med sin illustration över havsplanering och klimatförändring ville Malva Crona lyfta fram att havsplanering i ett förändrat klimat är mer än att bara uppfinna eller skala upp nya teknologier. Illustration Malva Crona. Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0) International Public License. Förstora Bild

– Det var utmanande att skapa en bild som var positiv men samtidigt allvarlig, utan att förminska de allvarliga förändringar som vi redan upplever eller kommer att uppleva i framtiden. Jag ville också understryka att havsplanering i ett förändrat klimat är mer än bara nya teknologier, som behöver uppfinnas eller kraftigt skalas upp, säger Malva Crona om sitt vinnande bidrag. 

Kommunicera havsplanering och klimatförändring

I tävlingen ombads deltagarna att skapa en lättillgänglig illustration som visar hur klimatförändringar påverkar havsplanering i Sverige och hur den bör beaktas. Totalt inkom 22 tävlingsbidrag. Malva rankade högst i de fyra kriterier som juryn bedömde i sitt urval: tema, presentation, kreativitet och kvalitet.

Vid sidan av förstapriset kommer Malvas illustration att presenteras i ett dokument som föreslår riktlinjer för hur man ska förstå den ökade sårbarheten i den marina miljön orsakad av klimatförändringar och hur man beaktar denna information för ett hållbart beslutsfattande. Dessa riktlinjer är ett viktigt resultat från projektet ClimeMarine.

Det främsta målet med att organisera tävlingen var att nå ut till studenter. Genom konstskapande och kreativ kommunikation, hoppades ClimeMarine att denna målgrupp skulle lära sig om klimatförändringar och havsfrågor och bli förespråkare för miljöåtgärder.

ClimeMarine är ett Formas-finansierat projekt som främjar ekosystembaserad förvaltning av de svenska haven med hänsyn till framtida klimatförändringar, genom nära kontakt med intressenter och beslutsfattare.