Lansering av en bildtävling om marin miljö för studenter

En illustrationstävling med tema klimatpåverkan på den marina miljön lanseras idag, på FN:s havsmiljödag, av projektet ClimeMarine på SMHI och Havs- och vattenmyndigheten. Studenter i Sverige uppmanas att illustrera denna spännande och viktiga fråga.

SMHI samordnar ett forskningsprojekt som främjar integration av klimatförändringsprocesser i havsplanering i Sverige, ClimeMarine. Projektet, finansierat av det svenska forskningsrådet Formas är ett samarbete med tre organisationer i Sverige: Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geografiska undersökning och Göteborgs universitet.

Gäveskär fyr i Göteborgs skärgård
Hur kommer ett förändrat klimat att påverka havsmiljön? Detta är temat i en illustrationstävling som lanseras idag på FN:s havsmiljödag.

Som en av projektets utåtriktade aktiviteter organiserar SMHI och Havs- och vattenmyndigheten en konsttävling riktad till studenter inom gymnasium, högskolor, universitet och vuxenutbildning i Sverige. Tävlande är välkomna att skicka in tecknade serier eller illustrationer, i svartvitt eller färg, stora eller små, seriösa eller humoristiska skapelser fram till den 31 augusti 2020.

Syftet med denna tävling är att tävlande ska lära sig om klimatförändringar och havsfrågor genom att skapa konst och kreativ kommunikation och bli förespråkare för miljöåtgärder. Projektet kommer sedan att föra vidare vinnarens arbete genom att använda hans/hennes illustration för att kommunicera till andra.

– Den här speciella dagen, Havsmiljödagen, är det ett nöje att starta en konsttävling för att öka medvetenheten om havsfrågor i Sverige. Det är en mycket spännande utmaning för SMHI att experimentera med ett så annorlunda sätt att kommunicera. Vi kommer förmodligen att lära oss mycket av våra unga konstnärer och genom deras illustrationer om vårt forskningsämne, säger Emilie Breviere, internationell forskningskoordinator inom SMHIs oceanografiska forskning.

– Det sägs att en bild säger mer än tusen ord. Detta gäller naturligtvis också i vetenskaplig kommunikation, där det kan vara svårt att förvandla komplexa och ibland osäkra budskap till något enkelt och förståeligt. Ett sätt att lyfta fram problemen med att planera hur man hanterar effekterna av ett förändrat klimat är genom konst och illustrationer. Vi har stora förhoppningar om att denna tävling kommer att ge en karaktäristisk illustration som tar upp denna kommunikationsfråga, samt hjälper till att öka medvetenheten bland eleverna om klimatpåverkan och hur svårt det är att göra en bra planering relaterat till denna, säger Jonas Pålsson, utredare och koordinator för projektet ClimeMarine på Havs- och vattenmyndigheten.

Emilie Breviere har också en uppmaning till alla:

– Sprid gärna nyheten om denna tävling till ditt nätverk för att öka medvetenheten om klimatpåverkan i den marina miljön och hjälpa en student att vinna priset på 25 000 kronor i sommar!