Slutfanfar för projekt som utvecklat varningssystem för översvämningar i Västafrika

I det gemensamma forsknings- och utvecklingsprojektet FANFAR har SMHI och partner i 17 västafrikanska och tre europeiska länder skapat ett varningssystem som ger samhällena i Västafrika bättre möjlighet att agera och minska deras sårbarhet mot översvämningar. Systemet används nu och den hydrologiska myndigheten i Nigeria kan konstatera att det räddat både liv och egendom.

FANFAR-konsortiet och över 30 systermyndigheter i Västafrika, från Kap Verde i väster till Tchad i öster, har samarbetat för att skapa ett prognos- och varningssystem för översvämningar. Under den årliga regnperioden faller stora delar av årets nederbörd i regionen, många gånger med kraftiga översvämningar till följd. Varningssystemet är viktigt för att kunna skydda samhället mot de allvarliga följder som översvämningarna kan ge.

Porträtt på Aishatu Tani Ibrahim, chef på den hydrologiska myndigheten i Nigeria
Aishatu Tani Ibrahim, chef på den hydrologiska myndigheten i Nigeria

– Under september förra året fick vi en tidig varning från FANFAR-systemet som gjorde att ungefär 2 500 liv räddades. Varningen hjälpte oss att evakuera fem samhällen i närheten av Jebba-dammen innan mer än 200 hus förstördes av översvämningen, säger Aishatu Tani Ibrahim, chef vid den hydrologiska myndigheten Nigeria Hydrological Services Agency i Abuja, Nigeria.

En månad senare resulterade en liknande varning i att liv och egendom i fyra samhällen kunde skyddas när ansvariga kunde släppa ut vatten från Shiroro-dammen innan vattenflödet kulminerade, och därmed undvika en stor översvämning. Dessvärre finns också närliggande exempel där lokalbefolkningen inte har hörsammat och agerat på en översvämningsvarning, vilket lett till stora skador i det drabbade området.

Helhetsperspektiv när vetenskap möter traditioner

Jafet Andersson
Jafet Andersson, forskningsledare inom hydrologi, SMHI

– Genom hela projektet har vi arbetat med ett helhetsperspektiv. Förutom att skapa ett robust tekniskt system ämnat att ge prognoser och varningar med hög kvalitet är det viktigt att bygga upp en lokal kapacitet och skapa ett ägandeskap i regionen. För oss är det viktigt att de västafrikanska myndigheterna använder informationen för att skydda sina samhällen. Utöver ett bra prognos- och varningssystem kräver det att andra samhällsutmaningar adresseras, till exempel fattigdom, förtroende, säkerhet och de juridiska ramverken, säger Jafet Andersson, forskningsledare inom hydrologi på SMHI och projektkoordinator för FANFAR.

Under EU:s utvecklingsdagar (European Development Days, EDD21) i juni 2021 intervjuades Jafet Andersson och Aishatu Tani Ibrahim om hur de arbetat med att utveckla systemet och hur det används i samhället.

Intervju med Jafet Andersson, SMHI och Aishatu Tani Ibrahim, NIHSA vid EU:s utvecklingsdagar 2021. Intervjun sker på engelska, valbar automatisk textning.
Källa: EU International Partnerships, EDD21

Bidrar till att skapa ett hållbart samhälle

Utvecklingen av prognos- och varningstjänsten för höga flöden och översvämningar för alla de 17 länderna i Västafrika har skett i projektet FANFAR som finansieras av EU:s forskningsprogram Horisont 2020 (grant no. 780118). Det bygger på resultat från tidigare projekt finansierade av svenska biståndsmyndigheten Sida, Vetenskapsrådet och Europeiska rymdstyrelsen ESA. 

Goda projektresultat visar hur forskning kan skapa en operationell produktion och generera samhällsnytta. 70 procent av systemets användare i Västafrika har förändrat sin hantering av översvämningar tack vare FANFAR. 9 av 10 partner säger att de kommer att fortsätta använda systemet. Det driver på arbetet med att hitta långsiktig finansiering.

­– FANFAR är resultatet av ett målmedvetet samarbete de senaste 10 åren. Nu behövs nya resurser för att ta nästa steg mot visionen att västafrikanska institutioner med nationellt och regionalt mandat ska leda, driva och förädla sitt eget operativa varningssystem. Vi har redan långtgående planer för nästa fas som ska ta detta arbete vidare, minimera påverkan från översvämningar och bygga ett mer motståndskraftigt samhälle med handlingskraftiga institutioner i regionen, avslutar Jafet Andersson.