SMHI deltar i kampen mot översvämningar i Västafrika

I februari 2020 ledde SMHI en femdagars workshop i Abuja, Nigeria inom projektet FANFAR där vi tillsammans med systerorganisationer i Västafrika bygger ett varningssystem för översvämningar och höga vattenflöden.

Flodbädd i Västafrika

Jafet Andersson från SMHIs hydrologiska forskningsenhet är koordinator för det EU-finansierade FANFAR-projektet. Han berättar att SMHI är en uppskattad samarbetspartner i internationella projekt.

– Vår styrka är att ta fram solida forskningsresultat och sätta in dem i en operationell produktionskedja - en ”motor” - som genererar verklig samhällsnytta. 

I Västafrika är översvämningar ett snabbt växande problem. Förr var det stora problemet torka, men under de senaste åren har flera stora översvämningar inträffat med allvarliga konsekvenser i form av dödsfall, störningar i offentliga tjänster, förstörda hem, skadad infrastruktur och förseningar i transportsystemet.

– Bland annat besökte vi under workshopen en plats i Abuja där vattnet steg flera meter efter en intensiv regnskur. Människor försökte rädda sig genom att klättra upp i träden men omkom när vattnet fortsatte att stiga. Även en bilist fångades i vattenmassorna och förolyckades, beskriver Jafet.

Akut behov av förbättrad översvämningshantering

Med klimatförändringarna ökar också risken för översvämningar. Därför är behovet av förbättrad översvämningshantering akut.

I FANFAR samarbetar 17 länder från Väst- och Centralafrika tillsammans med europeiska partnerländer som Italien, Spanien, Sverige och Schweiz. Syftet är att förbättra kapaciteten hos västafrikanska institutioner att förutse, varna för och hantera översvämningar. En nyckel till detta är ett djupgående samarbete, där varje partner bidrar med sina kunskaper och erfarenheter.

Talare vid 3rd Flood Forecasting and Alerts Workshop, Abuja

Exempelvis höll Aishatu Ibrahim och Fashe Adam från Nigerias hydrologiska myndighet NIHSA en mycket lyckad session om genusperspektiv inom det här området. Ett annat exempel är när SMHI och det västafrikanska regionala institutet AGHRYMET tränade andra deltagare att använda FANFAR:s portal för högflödesprognoser. Genom workshopparna samlar vi in feedback från både hydrologer och krishanteringsmyndigheter för att utveckla systemet så att informationen når ut.

Stort intresse från myndigheter och media

Att behovet av översvämningsinformation är akut bekräftades av det stora intresset från både myndigheter och media. Sveriges ambassadör i Nigeria, Carl Michael Gräns, öppnade workshopen och representanter från EUs delegation till Nigeria och ECOWAS deltog i öppnandet av workshopen. Det resulterade inte bara i ett flertal lokala tidningsartiklar utan också i ett långt inslag i en rikstäckande TV-kanals kvällsnyheter.

Jafet Andersson från SMHI intervjuas i Abuja, Nigeria
Intresset från både media och myndigheter var stort. Intervjuer med Jafet Andersson från SMHI och andra projektdeltagare sändes i ett långt inslag i en rikstäckande TV-kanals kvällsnyheter.

- Vi har inte tillräckliga prognoser för att hinna förbereda åtgärder innan situationen uppstår. Det vi måste lägga krut på nu är att ge förhandsinformation innan krisen är ett faktum så att vi kan agera på ett mer effektivt sätt i framtiden, sade Abdou Ali som är forskningschef på AGRHYMET.

Behov av resurser för nästa steg

FANFAR finansieras genom ett treårigt Horizon2020 projekt (Grant Agreement No. 780118) som slutar under 2020. Samhällsbehovet är dock fortsatt mycket stort, och projektets goda resultat driver nu på ett arbete för att hitta långsiktig finansiering.

- FANFAR är resultatet av ett målmedvetet samarbete de senaste 10 åren. Nu behövs nya resurser för att ta nästa steg mot visionen att Västafrikanska institutioner med nationellt och regionalt mandat ska leda, driva och förädla sitt eget operativa varningssystem, säger Jafet Andersson.

Läs mer om FANFAR på projektets webbplats