Forskning tillför kunskap till lokalt klimatanpassningsarbete

Ett förändrat klimat med mer extremt väder ökar risken för naturolyckor om samhället inte förbereds för de nya förhållandena. Hur använder kommuner och andra intressenter ny forskning i sin planering? SMHI och SEI har studerat hur forskningen kan utformas för att svara mot användarnas behov.

Extremt väder som värmeböljor, skyfall och stormar kan påverka samhället på många olika sätt. För att anpassa samhället till ett förändrat klimat behövs lokala analyser av riskerna och åtgärder som kan förebygga skador.

Kvinna går över folktomt Sergels torg där det är solstolar utställda
När det är värmebölja i en stad med många hårdgjorda ytor bildas lokala värmeöar, områden där stadsstrukturen förstärker värmen. Forskning visar att grön infrastruktur, som parker och planteringar, kan motverka den värmande effekten.

I projektet HazardSupport har SMHI och Stockholm Environment Institute (SEI) genomfört tre fallstudier om värmeböljor i Stockholm, översvämning från skyfall och älven i Skåre, Karlstad, respektive kustöversvämningar tillsammans med lokala användare. Forskare har utvecklat beslutsunderlag som ska motverka framtida risker för naturolyckor.

Ömsesidigt lärande genom samarbete

– I många fall behövs mycket detaljerad information för beslut om en anpassningsåtgärd. Genom att jobba tillsammans med användarna har vi kunnat skräddarsy information för de konkreta fallen, säger Lena Strömbäck, projektledare på SMHI för HazardSupport.

Projektet har visat att ett nära samarbete mellan användare och forskare ger ett ömsesidigt lärande.

– Dialogen och utbytet mellan forskarna och fallstudierna har varit viktig för att skapa förståelse för varandras olika begränsningar och möjligheter när det gäller att utveckla och använda information för planering och beslut om klimatanpassningsåtgärder, säger Karin André, forskare på SEI.

Fortsatt forskning kommer att utveckla kunskap om vad som händer när flera extrema händelser inträffar samtidigt, hur vanligt det kan bli och hur det påverkar samhället.