Forskningsfokus luftmiljöforskning

SMHIs grupp för luftmiljöforskning utvecklar och tillämpar modeller som beskriver utsläpp, spridning och nedbrytning av luftföroreningar samt deras påverkan på luftkvaliteten på hemisfärisk, regional, urban och lokal skala. Det övergripande målet är att bidra med information som leder till förbättrad luftkvalitet och minskad påverkan både i Sverige och globalt.

aerosol
Aerosoler och strålning
 • Interaktion mellan aerosol och klimat
 • Satellitobservationer av aerosoler, assimilering av data och inversmodellering
 • Aerosoloptik
 • Vindburet stoft, vulkanisk aska och skogsbränder
 • Aerosoldynamik
smoke lighter
Regional och hemisfärisk luftkvalitet och dess miljöpåverkan
 • Partiklar
 • Ozon
 • Nedfall, deposition
 • Kortlivade klimatföroreningar (SLCP)
 • Beredskap vid krissituationer
 • Prognoser om luftkvalitet
 • Kartläggning av tidigare och nuvarande tillstånd
 • Framtida scenarier
 • Miljöpåverkan
city lighter
Luftmiljö och klimat i städer
 • Högupplöst nedskalning av stadsklimat
 • Dynamisk nedskalning av luftföroreningar i städer
 • Utsläpps- och dispersionsmodellring av reglerade luftföroreningar på mikroskala
 • Simulering av flöden på mikronivå i staden
aerosol
Aerosoler och strålning
 • Interaktion mellan aerosol och klimat
 • Satellitobservationer av aerosoler, assimilering av data och inversmodellering
 • Aerosoloptik
 • Vindburet stoft, vulkanisk aska och skogsbränder
 • Aerosoldynamik
smoke lighter
Regional och hemisfärisk luftkvalitet och dess miljöpåverkan
 • Partiklar
 • Ozon
 • Nedfall, deposition
 • Kortlivade klimatföroreningar (SLCP)
 • Beredskap vid krissituationer
 • Prognoser om luftkvalitet
 • Kartläggning av tidigare och nuvarande tillstånd
 • Framtida scenarier
 • Miljöpåverkan
city lighter
Luftmiljö och klimat i städer
 • Högupplöst nedskalning av stadsklimat
 • Dynamisk nedskalning av luftföroreningar i städer
 • Utsläpps- och dispersionsmodellring av reglerade luftföroreningar på mikroskala
 • Simulering av flöden på mikronivå i staden