API för väderprognosdata

Väderprognosdatabasen, PMP, är en av SMHIs grundprodukter där meteorologerna på väderprognosavdelningen bygger en komplett prognos för de närmaste 10 dygnen utifrån olika modelldata, statistiska anpassningar och manuella editeringar. Denna prognos är sedan grunden till en mängd produkter, exempelvis ortsvädret på smhi.se och i SMHI:s väder-app. Nu finns ett öppet API tillgängligt för att nå denna prognosdata.

PMP beräknas på nytt minst sex gånger per dag och tidssteg (datas upplösning i tiden) finns upp till tio dygn. För de första timmarna finns data för varje timma, därefter finns data för var tredje timma, därefter var sjätte timma och för de sista dygnen i databasen är tidsupplösningen 12 timmar. API:t ger tillgång till punktprognoser där aktuell position anges med lat och long-koordinater.

För mer information om datamängden, se opendata-catalog.smhi.se/explore/ och sök PMP i fritextsök. Information om tjänsterna för utvecklare återfinns på opendata.smhi.se/apidocs/metfcst/index.html