Leverera data

Här presenteras information om hur data ska formateras och levereras. Datavärden presenterar rapporteringsmallar nedan i tabellen som täcker flera olika provtagningsupplägg.

Gör så här:

  1. Välj rapporteringsmall som motsvarar den datatyp som ska levereras, se tabell. Vi publicerar med jämna mellanrum uppdaterade versioner.
  2. Fyll i fliken "förklaring" i första Excelfliken och lägg till data enligt mallen. Instruktioner och exempel finns inbäddade i mallen.
  3. Sänd data med e-post till shark@smhi.se.
  4. Datavärden meddelar när data tagits emot med kopia till beställaren. Därefter utför datavärden leverans- och kvalitetskontroller och ställer vid behov frågor rörande data.
  5. Efter godkänd kvalitetskontroll paketerar datavärden leveransen med eventuell ändringar och publicerar data på SHARKweb och SHARKdata.
  Delprogram Beskrivning Rapporteringsmall
Följande dataformat kan tas emot av datavärden

Fria  vattenmassan

Fysikaliska/kemiska data från olika djup.
Klorofyllhalt (diskreta djup) och lågupplöst CTD-data
http://smhi.se/oceanografi/oce_info_data/shark_web/downloads/Format Physical and chemical.xlsx
  Högupplösta sensordata (exempelvis CTD-, MVP-data) http://smhi.se/oceanografi/oce_info_data/shark_web/downloads/Format Profile.xlsx
  Klorofyllhalt (integrerat prov) http://smhi.se/oceanografi/oce_info_data/shark_web/downloads/Format Chlorophyll.xlsx
 
  Primärproduktion (inkuberingsmetod)

http://smhi.se/oceanografi/oce_info_data/shark_web/downloads/Format Primary production.xlsx

  Växtplankton, Picoplankton http://smhi.se/oceanografi/oce_info_data/shark_web/downloads/Format Phytoplankton.xlsx
 
  Djurplankton http://smhi.se/oceanografi/oce_info_data/shark_web/downloads/Format Zooplankton.xlsx
 
  Bakterieplankton http://smhi.se/oceanografi/oce_info_data/shark_web/downloads/Format Bacterioplankton.xlsx
  Sedimentation http://smhi.se/oceanografi/oce_info_data/shark_web/downloads/Format Sedimentation.xlsx
Makrofauna mjukbotten Mjukbottenfauna http://smhi.se/oceanografi/oce_info_data/shark_web/downloads/Format Zoobenthos.xlsx
 

Säl och havsörn

Gråsäl och knubbsäl http://smhi.se/oceanografi/oce_info_data/shark_web/downloads/Format Grey and Harbour seal.xlsx
 
  Vikare http://smhi.se/oceanografi/oce_info_data/shark_web/downloads/Format Ringed seal.xlsx
 
 

Patologi hos gråsäl, knubbsäl och vikare

http://smhi.se/oceanografi/oce_info_data/shark_web/downloads/Format Seal pathology.xlsx
 
Obestämd Tumlare http://smhi.se/oceanografi/oce_info_data/shark_web/downloads/Format Harbour Porpoise.xlsx
Vegetationsklädda bottnar Registrering av makrovegetation med dyk/snorkel transekt (Allmänn mall) http://smhi.se/oceanografi/oce_info_data/shark_web/downloads/Format Epibenthos dive_transect.xlsx
  Registrering av makrovegetation med dropvideo http://smhi.se/oceanografi/oce_info_data/shark_web/downloads/Format Epibenthos dropvideo.xlsx
  Inventering med rutor längs transekt Kontakta SHARK
  Inventering av avsnitt och rutor längs transekt Kontakta SHARK
  Registrering av makrovegetation med verktyget MARTRANS

Kontakta SHARK
MARTRANS kan exportera en fil som kan tas emot av datavärden

  Rapportering av djupgränser för makrovegetation Kontakta SHARK

Om något är oklart eller om någon önskar rapportera data som inte passar rapporteringsmallarna ovan, så kontakta datavärden.

shark@smhi.se