Nyheter SHARKweb

Här annonseras pågående uppdateringar och förändringar i SHARKweb.

Nya webbsidan lanserad

Nu ligger den nya versionen av webbsidan för datavärdskapet ute. Vi är stolta att kunna presentera en uppdaterad webbsida med nytt utseende. Den nya webbsidan inkluderar en huvudsida med kort information samt tre flikar för olika ingångar "Ladda ned data", "Leverera data" och "Så fungerar …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Statuslistan uppdaterad

Nu har vi uppdaterat vår statuslista för dataleveranser till datavärdskapet. Notera att vi under 2019 kommer tillgängliggöra rapporter och statuslistor för inkomna ärenden genom vårt nya ärendehanteringssystem ESTER. Har din dataleverans fått ett ärende genom ESTER kommer du kunna hitta information …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lansering av nytt ärendehanteringssystem

Datavärdskapet för Oceanografi och Marinbiologi lanserar nu ett nytt system för våra ärenden. Vi kommer utnyttja ett befintligt system (CA Service Desk) från SMHI som kallas för ESTER. Förfrågningar och dataleveranser som kommer till datavärden kommer att kunna tas emot via systemet där …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Säldata publicerade

Vi har fått förfrågningar om när senaste leveransen av säldata finns tillgängliga på SHARKweb. Nu kan vi meddela att data för Knubbsäl (2017), Gråsäl (2018) och Vikare (2018) nu ligger ute.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Enkät för nya SHARKweb

Nu har du som användare av SHARKweb möjligheten att tycka till om tjänsten och vilka behov du har för att hjälpa oss att utveckla nästa generations SHARKweb. Svara på enkäten

Publicerad: Senast uppdaterad:

Karttjänsten uppdaterad

Vi har haft problem med kartfunktionerna i SHARKweb. Dessa problem har nu lösts genom en uppdatering av karttjänsten. Samtliga lager ska nu fungera.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdaterad datapolicy

Vi har uppdaterat vår datapolicy. För data från nationell miljöövervakning följer licensvillkoren nu Creative commons CC0.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Pågående utvecklingsarbete

Datavärdskapet utför flera förbättringsarbeten under 2019. Vi kommer framförallt fokusera på att förbättra kommunikationen mellan leverantörer, utförare, beställare och datavärden genom bl.a. ett nytt ärendehanteringssystem. Inom kort kommer vi att skicka ut en enkät för att undersöka …

Publicerad: Senast uppdaterad:

DEMO för utsökning av data på SHARKweb

Under hösten 2017 höll datavärdskapet för oceanografi och marinbiologi i tre stycken workshops och användarråd för kustlänen.
Vid dessa workshops gick vi igenom hur man kan använda de olika filtrerna och utsökningsfunktionerna i SHARKweb på bästa sätt.
Nedan finns en länk för alla som vill …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdaterad arthantering inom SHARKweb

Datavärdskapet har uppdaterat alla arter som hanteras i databasen SHARKweb till gällande namn enligt Dyntaxa. Detta gäller samtliga marinbiologiska data som växtplankton (phytoplankton), djurplankton (zooplankton), bottenfauna (zoobenthos), vegetationsklädda bottnar (epibenthos), picoplankton …

Publicerad: Senast uppdaterad: