Ny publikation med data från SHARK

Data från SHARKweb har använts i studien ”Meta-analysis of multidecadal biodiversity trends in Europe” som nyligen publicerades i Nature Communications. Studien visar att trender för lokal biodiversitet ofta är mer komplicerade än globala. Artikeln har använt sig av 161 långa tidsserier innehållande 6200 arter och däribland Zoobenthos data från Gullmarn. Lisa Sundqvist som arbetar på datavärdskapet finns med som medförfattare.

Artikeln hittas här för den som är intresserad:

https://rdcu.be/b5AkH