Statuslistan uppdaterad

Nu har vi uppdaterat vår statuslista för dataleveranser till datavärdskapet. Notera att vi under sista kvartalet 2020 även kommer tillgängliggöra rapporter och statuslistor för inkomna ärenden genom vårt nya ärendehanteringssystem ESTER. Vi hade tidigare som mål att erbjuda statuslistan från ESTER redan 2019 men har fått skjuta fram dessa planer. Har din dataleverans fått ett ärende genom ESTER kommer du kunna hitta information i de nya rapporterna som kommer under sista kvartalet 2020. För tillfället finner man ESTER ärenden i den vanliga statuslistan.