Nytt dataprojekt rivstartar

Oktober är här och nu har det efterlängtade HELCOM-drivna dataprojektet Baltic Data Flows rivstartat. 

Målet med projektet är att harmonisera och öka spridningen av marina data från miljöövervakningsprogram i HELCOM-området. Resultatet syftar till att minska det manuella rapporteringsarbetet genom att utveckla API-baserade skördningssystem.

Projektet kommer att utveckla innovativa lösningar för att dela, harmonisera och assimilera olika typer av miljödata enligt etablerade rapporteringsstandarder. Projektet kommer också att fokusera på att inkludera data från nya miljöövervakningsmetoder så som satellit- och ferryboxdata in i existerande dataflöden och bedömningssystem. 

Samarbetspartners i projektet är HELCOM, ICES, LHEI, SMHI, Spatineo inc., Stockholm University och SYKE.

Läs mer här: https://helcom.fi/helcom-at-work/projects/baltic-data-flows/