Nyhetsarkiv

Här annonseras pågående uppdateringar och förändringar i datavärdskapet för luftmiljö.

Rapportera 2017 års mätdata - senast den 6 april

Alla kommuner ska årligen rapportera hur de har kontrollerat sin luftkvalitet och vilket resultat det gav. OBS – p.g.a. försenad rapporteringsstart är sista dagen för rapportering av mätdata framflyttad till fredagen den 6 april, dvs förlängd med en vecka från 2018-03-31.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mätdata för 2016 nu komplett

All rapporterad mätdata från 2016 finns nu publicerat inom datavärdskapet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mätdata från 2016

En hel del mätdata från 2016 finns nu publicerat inom datavärdskapet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny data i portalen

En större mängd data från mätstationer över hela landet har nu lagts till i databasen. I och med denna uppdatering bör databasen vara näst intill komplett fram till år 2015.

Publicerad: Senast uppdaterad:

PAH, VOC och POP

Data för PAH, VOC samt POP och pesticider finns nu tillgängliga i dataportalen. Viss data för 2015 är ännu inte inlagd i databasen och hittas tills vidare i nedanstående fil.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rapportera 2016 års data

Alla kommuner ska årligen rapportera hur de har kontrollerat sin luftkvalitet och vilket resultat det gav. Den 31 mars 2017 är sista dagen att rapportera mätdata från 2016.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI ny datavärd för luftmiljö

Från den sista augusti 2016 tar SMHI över datavärdskapet för luftmiljö, på uppdrag av Naturvårdsverket.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Gå till resultatsida 12 är nuvarande resultatsidan