Rapportera mätdata för 2018

Alla kommuner ska årligen rapportera hur de har kontrollerat sin luftkvalitet och vilket resultat det gav. Senast den 31 mars ska mätdata rapporteras till datavärden.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet ska alla kommuner senast den 31 mars rapportera föregående års mätdata. Naturvårdsverket har skickat ut instruktioner till alla kommuner om hur detta ska göras, vilka du hittar här (741 kB, pdf).

All rapportering ska göras genom Naturvårdsverkets valideringstjänst som nu har öppnat för årsrapporteringen. Data kommer därefter att kvalitetsgranskas av Referenslaboratoriet för mätningar innan det tas in i datavärdskapet och tillgängliggörs via vår portal.

På datavärdskapets hemsida finns ytterligare information om hur data ska levereras och vad som ska rapporteras.

För dig som ska rapportera modellerad data eller en objektiv skattning så är sista datum för detta 30 juni 2019.

För frågor om rapportering av data, kontakta Naturvårdsverket på rapporteringluftkvalitet@naturvardsverket.se.