Rapportera 2018 års resultat från modellberäkning och objektiv skattning

Nu är det dags att rapportera data från modellberäkning och objektiv skattning av luftkvalitet för år 2018.

Enligt 36-38 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9) ska resultat från föregående års kontroll av miljökvalitetsnormerna rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd.

Senast den 30 juni 2019 ska resultat från genomförda modellberäkningar och objektiva skattningar för luftkvalitetssituationen 2018 rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd.

Naturvårdsverkets instruktioner (251 kB, pdf) beskriver hur rapporteringen går till. Mer information finns på hemsidan Leverans av data.

Ett antal kommuner och samverkansområden rapporterade underlag om genomförda objektiva skattningar och inledande kartläggningar för 2016 och 2017. De redovisningar som rapporterades i pdf-format har publicerats i datavärdens portal, där det går att söka och ladda ner redovisningar. Rapporterade modellberäkningar finns också tillgängliga i portalen.