Rapportera mätdata för 2021

Alla kommuner ska årligen rapportera hur de har kontrollerat sin luftkvalitet och vilket resultat det gav. Senast den 31 mars ska mätdata rapporteras till datavärden.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet ska  kommunerna rapportera mätdata för föregående år senast den 31 mars.  Naturvårdsverket har skickat ut instruktioner till alla kommuner om hur detta ska göras.

Rapportering görs genom Naturvårdsverkets valideringstjänst som nu har öppnat för årets rapporteringen. Data kommer därefter att kvalitetsgranskas av Referenslaboratoriet för mätningar innan det tas in i datavärdskapet och tillgängliggörs via datavärdens portal.

På datavärdskapets webbplats finns ytterligare information om hur data ska levereras och vad som ska rapporteras.

För dig som ska rapportera modellerade data eller en objektiv skattning är sista datum för detta 15 juni 2022. Särskild information skickas ut inför detta i maj.

För frågor om rapportering av data, kontakta Naturvårdsverket på rapporteringluftkvalitet@naturvardsverket.se