Grafer, ozondata föregående år och långtidsvariation

Grafer för innevarande år uppdateras ett par gånger i månaden. Långtidsvariationen uppdateras ett par gånger per år.

Ozon Norrköping 2021

Ozon Norrköping 2022

Ozon Vindeln 2021

Ozon Vindeln 2022

När mätningarna av olika skäl inte fungerat har de saknade perioderna om möjligt fyllts i med satellitdata från OMI, TOMS eller GOME, (tunn lila linje).

Mätningarna av totalozon görs på uppdrag av Naturvårdsverkets miljöövervakning.


Ett stort tack till: The Ozone Processing Team at NASA's Goddard Space Flight Center som producerade TOMS V.7 data och till ESA Data User Programme och KNMI, vilka producerar OMI och GOME data.

Långtidsvariation

Ovan visas utjämnade värden av totalozon för Norrköping sedan 1988 (röd kurva), Riga/TOMS 1974-1987 (grön) och Uppsala 1951-1966 (blå).

Värdena är utjämnade med ett två-årigt triangulärt filter för att endast visa de långsamma variationerna. Med horisontella linjer markeras medelvärden för hela perioden för Uppsala (blå linje) respektive Riga (grön linje).