Measurements of total ozone 2012-2015

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 161
Författare: Weine Josefsson, Mikaell Ottosson Löfvenius and Pernilla Löfvenius
Publicerad:

Sammanfattning

Rapporten sammanfattar kvalitetskontrollen, kvalitetssäkringen och mätningarna av totalozon vid Norrköping och Vindeln under perioden 2012-2015. Händelser som signifikant påverkat mätningarna är dokumenterade.
Arbetet har finansierats av Naturvårdsverkets Miljöövervakning (programområdet Luft, delprogrammet ozonskiktets tjocklek) och denna period avser Avtal Nr. 211 1002 och 211-14-002 med ärendenummer NV-11173-11 och NV-08341-13. Motsvaras vid SMHI av följande diarienummer 2014/492/10.3 samt 2012/1108/10.3.