Vit jul - Några allmänna funderingar

Så här års ställs alltid frågan om julen blir vit eller inte. Det gäller framför allt i södra Sverige där det ofta står och väger. I de inre delarna av norra Sverige kan man däremot nästan vara säker på en vit jul. Julen omfattar ju egentligen tre dygn, julafton, juldagen och annandagen. Måste marken vara snötäckt hela helgen för att det ska vara en vit jul?

Kan vi tänka oss en partiellt vit jul? Till exempel ett snötäcke på julafton som smälter bort senare under helgen, eller barmark på julafton men senare snöfall.

Den vita julen avgörs vid en speciell tidpunkt

Av praktiska skäl låter SMHI förhållandena vid en speciell tidpunkt avgöra om julen är vit eller inte.

För de flesta är det nog julaftons kväll som utgör julens kulmen. Då vill vi gärna att jultomtens röda dräkt vackert ska kontrastera mot glittrande vit snö.

Följaktligen koncentrerar sig Mishas blogginlägg om den så kallade Gubbveckan kring förhållandena på julkvällen. Det gäller även i den spännande följetongen "Jakten på den vita julen", som SMHIs meteorologer twittrar dagligen.

Följ oss på Twitter @SMHIvader

Gubbveckan del 1 – Vinterlik inledning med osäkert slut

SMHI mäter snödjup bara på morgonen

Det finns dock ett litet krux i sammanhanget. Snödjupet rapporteras bara på morgonen klockan 07. Något officiellt snödjup för julaftons kväll finns därmed inte. Det enda undantaget är från Uppsala där det finns en automatisk snödjupsmätare med mätning varje timme.

Historiskt har SMHI låtit statistiken över vita jular baseras på mätningen på juldagens morgon. Även om det är lite långsökt så hade man i stället kunnat välja mätningen på julaftons morgon eller annandagens morgon.

Påverkar valet av tidpunkt statistiken?

Annandag jul ligger en aning längre fram på snösäsongen än julafton. Så man kan tänka sig att frekvensen av vita jular kan påverkas av valet av tidpunkt för mätningen.

Jag har i all enkelhet tittat på data för tre stationer i södra Sverige för jularna 1951-2016.

  Julafton Juldagen Annandagen
Frekvens av snötäcke (minst 1 cm) under de olika juldagarna 1951-2016
Stockholm 44% 44% 48%
Visby 35% 33% 36%
Lund 14% 14% 12%

För Stockholms del är det en något ökad frekvens av snötäcke på annandag jul än på julafton. Men data för Lund och Visby visar på delvis motsatt resultat.

Så variationer på grund av slumpen innebär att det i praktiken nog är oväsentligt när under julhelgen vi lägger fokus. Men ett enskilt år kan det naturligtvis hinna hända mycket med snötäcket under julhelgen.

Sverker Hellström