Vindbyar på 40,1 m/s i Tarfala - svenskt julirekord

Medan nästan alla väderrelaterade nyheter var fokuserade på översvämningskatastrofen nere i Europa sattes oberoende av detta och lite i skymundan samtidigt ett svenskt väderrekord. Men det handlade vare sig om regn eller hetta utan i det här fallet var det fråga om ett vindrekord.

Det var i fredags den 16 juli 2021 som ett lågtryck passerade över Ishavet samtidigt som en högtrycksrygg sträckte sig in över södra och mellersta Skandinavien. Det gav upphov till en kraftig lufttrycksgradient över nordligaste Skandinavien med kraftiga vindar som följd.

Väderanalys 16 juli 2021
Analys av väderläget över Europa klockan 05 den 16 juli 2021. Illustration SMHI Förstora Bild

Från Tarfala på 1144 meters höjd i Kebnekaisefjällen rapporterades klockan 07 på fredagsmorgonen en maximal byvind på 40,1 m/s. Under tre timmar i sträck rapporterades maximala vindbyar av orkanstyrka, det vill säga minst 32,7 m/s.

Detta är med god marginal svenskt julirekord för byvindhastighet. Det gamla rekordet, som också var från Tarfala, var 36,1 m/s den 11 juli 1999.

Högsta vindhastigheter i juli

Tarfala är i vissa väderlägen en extremt vindutsatt station och det är svårt att säga hur nära en klimatologisk möjlig gräns vindbyar på 40 m/s i juli ligger.

Tillfälliga vindstötar över 40 m/s skulle kanske också kunna inträffa vid kraftiga tromber eller fallvindar i samband med åskväder. Men dessa består ju inte flera timmar i sträck som i Tarfala.

Vi har för övrigt fått in rapporter om mycket kraftiga fallvindar i samband med åskväder i fredags. Dels från Karlskrona skärgård och dels från Östra Göinge i Skåne. Men det finns inget direkt samband med vindarna uppe i Tarfala.

Sverker Hellström