Vilken är egentligen Sveriges högst belägna sjö?

Världen förändras ständigt. Utöver naturliga variationer, är vi nu inne i en klimatförändring som går onaturligt snabbt.

Hydrologer på SMHI arbetar med att beskriva sjöar och vattendrag i denna föränderliga värld. För ett tag sedan kom till exempel nytt underlag ut som tagits fram i samverkan med Lantmäteriet. Det är en sammanhängande beskrivning av sjöar och vattendrag i en mer detaljerad skala än SMHI tidigare haft.

Det nya underlaget beskriver alla vattensamlingar, från kräftdammar till stora sjöar. Sjöarna beskrivs också på ett annat sätt, exempelvis beskrivs mindre vattensamlingar medan vassområden runt sjöar inte tas med.

Detta nya underlag påverkar hur vi kan beskriva Sveriges hydrologi. Vi kan beskriva det bättre! Men det innebär också att vi faktiskt får ny information. Exempelvis finns det sjöar, dock inte namngivna, som ligger högre upp än  Sveriges högsta namngivna sjö, Gaskkasjárvi, Kaskasajaure och Svarta sjön. Kär sjö har många namn.  

Vattensamling vid fjälltoppar
Tarfalasjön, en högt belägen fjällsjö.

Vad är en sjö?

En sjö är en permanent, vattenfylld sänka med stillastående vatten. På SMHI brukar vi säga att vattenytans storlek ska vara över en hektar (ha) för att vi ska kalla den sjö. En hektar är lika mycket som 10 000 kvadratmeter. 

Permanenta vattensamlingar kan också kallas för ”stående vatten”. Där räknas alla storlekar med.

Åter till den föränderliga världen och sjöar som är högt belägna. Nya vattensamlingar som finns i Lantmäteriet och SMHIs underlag och som kan betraktas som sjöar, är smältvatten i glaciärområden. Antalet sjöar som tidigare varit glaciärer växer i ett varmare klimat. Ibland däms vattnet av glaciären och kan därför inte räknas som permanenta. Men ibland kommer dessa efter hand räknas som separata sjöar eftersom de uppfyller definitionen.

Frågan för oss blir: När ska det beslutas att de andra vattensamlingarna är sjöar och namngivas som sådana? Är det dags för tronskifte?

Kanske är frågan på ett sätt fånig. Ett vatten är ett vatten oavsett namn. Dessutom är inget permanent, se blogginlägg om ett sjöliv om du tvivlar. Vi har också viktigare frågor att ägna oss åt. 

Ändå sitter jag med informationen. Titta gärna på listan nedan. Vad vet du om vattensamlingarna som finns högre upp än Gaskkasjárvi?

Det går alltid att använda Lantmäteriets webtjänst för att påpeka om en sjö eller vattendrag saknar namn eller är felkarterad och bör justeras i kartan. Webbtjänsten heter förbättra kartan.  

//Katarina