Sjöars omsättning

Så här mot slutet av året är det mycket som ska avslutas. Projekt avrapporteras mot uppdragsgivarna och kanske gör flera företag en slutspurt under julkommersen? I sjöarnas värld sker inget sådant. Många av dem ligger vilande under ett lager av is.

Det finns ändå något som sjöar och företag har gemensamt. De båda omsätter. Ett företag omsätter pengar. Sjöar omsätter vatten. Ett företag med hög omsättning klingar bra. Men det är inte lika solklart hur det är för sjöar. 

Omsättning för en sjö beskriver hur mycket vatten som strömmar igenom den under en viss tid. Mycket vatten i en liten sjö ger en kort omsättningstid och vice versa. 

Vättern är som exempel en sjö med mycket lång omsättningstid. Det beror på att den är stor och djup och området som den får vatten ifrån, är litet. Detta gör att vatten som rinner till sjön, stannar där mycket länge. Genomströmningen minskar generellt och partiklar kan sedimentera. Sjön blir klarare. 

Glan å andra sidan, är en medelstor sjö i närheten av Norrköping med mycket kort omsättningstid. Den är hundra gånger mindre än Vättern men genom den rinner hela Motala Ström. Omsättningstiden blir då på några månader.

l tabellen nedan visas omsättningen för landets sju största sjöar.

Ungefärlig omsättningstid
Sjö Omsättningstid
Vänern 13 år
Vättern 76 år
Mälaren 4 år
Hjälmaren 6 år
Storsjön 1,5 år
Torneträsk 12 år
Siljan 2 år
Gnistrande kalla istappar med Vättern i bakgrunden.
Istappar vid Vättern, Sveriges andra största sjö. Den är för övrigt sällan istäckt på grund av dess storlek, läge och vindutsatthet.

Hur är omsättningstiden i sjön nära dig? Kolla in sjödjup i vårt sjöregister och hitta medelvattenflöde från sjön i Vattenwebb

Läs mer om Vattenbalans om sjöars omsättning i SMHIs kunskapsbank.

//Katarina