Vi väntar fortfarande på 35:an

Den pågående värmeböljan har varit upphaussad både i media och bland meteorologer. Temperaturen har i framför allt södra och mellersta Norrland varit mycket hög med tanke på att vi ännu bara är i juni. Men det ikoniska 35°-strecket har ännu inte överträffats. Kanske sker det i dag fredag?

Högsta temperaturer i juni

34,0° vid Skellefteå flygplats

Varmast under torsdagen den 25 juni var det vid Skellefteå flygplats med 34,0°. Det är den högsta junitemperaturen i Sverige sedan 1970 och den högsta junitemperaturen i norra Norrland som vi överhuvudtaget har uppmätt.

Nu vet vi sedan tidigare att Skellefteå flygplats har ett speciellt läge insprängd bland tallmoar och jordbruksmark och i vissa lägen sommartid utsatt för höga dagstemperaturer.

Den allra högsta temperatur som rapporterats från Skellefteå är dock inte från flygplatsen, utan från en dåtida station inne i Skellefteå med 34,2° den 3 juli 1968.

Skellefteå har ingen riktigt lång mätserie

Skellefteås grannstäder i söder och norr, Umeå och Piteå, har mätserier som i sin ursprungliga form sträcker sig tillbaka till slutet av 1850-talet. När det gäller Skellefteå finns dock inget liknande.

Det finns vissa mätningar inne i Skellefteå mellan 1884 och 1912 samt från 1937 till 1971. Under vissa perioder är det endast nederbörd som observerats och inte temperatur.

Från Skellefteå flygplats finns data mellan 1970 och 1992 samt efter ett längre avbrott från 2006 och framåt.

Varmaste junidagen i Delsbo sedan 1891

Flera stationer i mellersta delen av landet hade under torsdagen sin varmaste junidag sedan 1947. För temperaturserien Delsbo/Bjuråker får vi faktiskt gå tillbaka ända till 1891 för att hitta ett högre junivärde.

Automatstationen i Delsbo
Automatstationen i Delsbo i höstskrud den 8 oktober 2015. Foto SMHI Förstora Bild

I går den 25 juni var det 32,8° i Delsbo. Junirekordet är från samma datum år 1891 då Bjuråker (där stationen då var placerad) uppmätte 34,5°.

Kan vi vara säkra på att det var så varmt 1891?

Nej, det kan vi egentligen inte. Dokumentationen av mätutrustning m.m. var på den tiden ganska knapphändig. Det finns ingen station, inklusive de klassiska mätserierna i Stockholm, Uppsala och Lund, som på den tiden mätte temperaturen på exakt samma sätt som i dag.

Men vi har ändå försökt acceptera de längsta mätserierna som varit publicerade i våra årsböcker m.m. Om vi skulle kräva fullständig jämförbarhet med nutida mätningar så står vi där med tomma mängden.

Temperaturen vid Kuggören åkte jojo i natt

Temperaturen vid Kuggören utanför Hudiksvall i Hälsingland uppvisade ett mycket märkligt förlopp i natt.

Vid två tillfällen svängde temperaturen under kort tid mellan 20 och 25 grader. Mitt i natten var det kortvarigt varmare än det hade varit på dagen. Stationen är placerad bara cirka 100 meter från havet. Vi har sett vid något liknande tillfälle att transport av luft inifrån land kan få temperaturen vid Kuggören att avvika från det förväntade dygnsförloppet.

Exempelvis vred vinden strax efter klockan 02 från nästan rak sydlig till sydvästlig och senare västlig och nordvästlig. Klockan 02:11 var temperaturen 19,8° och klockan 02:33 var den 24,1°.

Temperatur och luftfuktighet vid Kuggören den 25-26 juni 2020
Temperatur och luftfuktighet vid Kuggören den 25-26 juni 2020. Illustration SMHI Förstora Bild

Om vi jämför temperaturförloppet med den relativa fuktigheten, så ser vi att den relativa fuktigheten hastigt sjunker när temperaturen stiger och vice versa. Lufttemperaturen och den relativa fuktigheten mäts med två oberoende instrument, vilket ger stöd för att temperaturförloppet är riktigt.

Tack vare att vi numera har tillgång till data varje minut så kan vi lättare studera sådana här speciella förlopp. Tidigare hade vi bara data varje timme från våra automatstationer och under den manuella tiden i bästa fall var tredje timme. Då hade nog rödpennan gärna kommit fram i det här fallet.

Sverker Hellström