Vårt första orangea snöoväder har passerat

December har inletts med väderdramatik i framför allt Sydsverige. Ett lågtryck med tillhörande blåst och omfattande snöfall har passerat och den utfärdade orangea vädervarningen får anses befogad.

SMHIs nya konsekvensbaserade varningssystem infördes den 26 oktober 2021. Där finns nivåerna gul, orange och röd, där röd är den allvarligaste. Det har varit lite grann av en mjukstart med till en början endast gula varningar.

Men den 29 november utfärdades den första orangea varningen gällande snöfall i kombination med vind. Inledningsvis var det till och med även en röd varning för ett område i västra Götaland.

Karta som visar det analyserade väderläget den 1 december 2021.
Analys av väderläget klockan 13 den 1 december 2021. Illustration SMHI Förstora Bild

Huvudaktören i väderskeendet var ett intensivt lågtryck som mitt på dagen den 1 december hade sitt centrum strax väster om Jylland. Det hade då börjat dra in snöfall över västkusten och en ostlig vind tilltog.

Vi fick en fråga varför det blåste från öster när snöfallet drog in från väster. Men i högre luftlager var det västlig eller nordvästlig vind, även om det i lägre luftlager blåste ostligt framför det annalkande lågtrycket.

Karta som visar det analyserade väderläget den 2 december 2021.
Analys av väderläget klockan 01 den 2 december 2021. Illustration SMHI Förstora Bild

Natten mot torsdag den 2 december befann sig lågtrycket nära Skåne med nederbörd upp till mellersta Götaland. I kustnära områden var det inslag av regn.

Karta som visar det analyserade väderläget den 3 december 2021.
Analys av väderläget klockan 01 den 3 december 2021. Illustration SMHI Förstora Bild

Ett dygn senare hade lågtrycket nått Baltikum och det mesta av nederbörden klingat av. I nordvinden bakom lågtrycket bildades dock en hel del snöbyar över Östersjön.

Nederbördsmängderna var det mest anmärkningsvärda

Det kommer förmodligen att göras en mer formell utvärdering av varningarna så småningom. men rent spontant tycker jag att det känns som att den orangea nivån var befogad.

Nederbördsmängderna och i viss mån snödjupen är för södra Götalands del anmärkningsvärda för att vara i december månad. Det har Misha redan bloggat om i två inlägg.

månadsrekord avseende dygnsnederbörd

Lokalt mycket snö i Götaland och Under -55 i Sibirien

När det gäller vinden i samband med lågtryckspassagen så blåste som mest NNO 20,1 m/s i medelvind vid Ölands norra udde den 2 december. Den högsta byvinden rapporterades från Nidingen i Halland med NO 24,9 m/s i onsdags den 1 december.

Sverker Hellström