Värmeböljan i augusti 1975 fortfarande oöverträffad

Under onsdagen uppmättes sannolikt augusti månads högsta temperaturer runtom i södra Sverige. På många håll nådde temperaturen över 30° innan svalare luft rörde sig in västerifrån med regn- och åskskurar. I ett historiskt perspektiv förblir värmeböljan den 4-10 augusti 1975 ändå oöverträffad. Den gången uppmättes det svenska augustirekordet på 36,8° i Holma i Östergötland och de flesta stationsrekorden för augusti härrör från dessa dagar. Vid några få stationer, exempelvis Växjö, är rekorden istället från den 10 augusti 1992. Lokala augustirekord uppmättes även under bland annat 2014 och 1982. 

Fyra nya augustirekord varav tre absolutrekord

Fyra nya augustirekord, och därtill även tre absoluta värmerekord, blev det dock under onsdagen. Lund, Skara och Jönköping har alla mer än 150-åriga mätserier och där slogs de gamla augustirekorden från 1975. Onsdagens värden är dessutom de högsta som observerats oavsett kalendermånad. Även i Borås blev det ett nytt augustirekord men där stod sig det gamla absolutrekordet på 36,0° från juli 1901.

  • Skara (startår 1859): 34,5°. Tidigare rekord 34,0° från 1933-07-09.
  • Lund (startår 1859): 34,4°. Tidigare rekord 34,3° från 2010-07-11.
  • Jönköping (startår 1858): 34,2°. Tidigare rekord 33,4° från 2010-07-11.
  • Borås (startår 1884): 33,2°. Tidigare rekord 33,0° från 1975-08-07.

I Falsterbo (startår 1880) tangerades det fem dagar gamla rekordet på 29,5°.

I Lund finns även temperaturdata från 1753. Även om vi tar med de allra äldsta mätningarna som sträcker sig tillbaks till 1753 innebär onsdagens värde på 34,4° ett absolut värmerekord. I Lund infördes mätningar med maximitermometer först år 1881. Motsvarande för Skara, Jönköping och Borås är 1863, 1881 och 1884.

För några stationer med längre mätserier i Götaland och södra Svealand får man gå tillbaka till 1975 för att finna högre temperaturer i augusti. Detta gäller för Helsingborg, Skövde, Norrköping och Örebro. I Karlstad räcker det med att gå tillbaka till 1982 för att finna en högre augustitemperatur medan det för Malmös del räcker det med att gå tillbaka till 1992. 

Högsta augustitemperaturen sedan 2014

Onsdagens högsta värde blev 34,5° och uppmättes inte bara i Skara i Västergötland utan även i Härsnäs i Östergötland. För landet som helhet räcker det med att gå tillbaka till 2014 för att finna en högre augustitemperatur. Då rapporterade Falun i Dalarna 35,1°, ett värde som även är absolutrekord för stationen.

Kommande inlägg: Vad definierar vi som ett rekord och hur undviks missförstånd?

Trevlig torsdag alla läsare!

//Misha