Vår, vinter, kyla, nationella isdygn och kyleffekt!

Dagens blogginlägg innehåller många ingredienser! Vi börjar med det ämne som väcker mest känslor, nämligen den meteorologiska våren. Det här inlägget kommer därför att uppdateras ikväll klockan 19.15-19.30, då vi fått in data från alla stationer kommer en kort uppdatering av det här inlägget med fetstil text att göras då vi vet om någon eller några stationer fått meteorologisk vår.

UPDATE 19.20: Följande stationer fick meteorologisk vår från den 15 februari efter att dygnsmedeltemperaturen där nu varit över 0,0° under sju dygn i följd:

 • Falsterbo (Skåne)
 • Malmö (Skåne)
 • Lund (Skåne)
 • Skillinge (Skåne)
 • Hallands Väderö (Skåne)
 • Nidingen (Halland)

Vilka stationer har en realistisk chans på meteorologisk vår?

De senaste sex dygnen, 15-20 februari, har dygnsmedeltemperaturen legat över 0,0° vid ett drygt dussin stationer i främst Skåne men även kuststationer i Halland, Blekinge, Öland, Västergötland och Bohuslän. En snabb koll över onsdagens temperaturobservationer klockan 07 och klockan 13 visar dock att kuststationerna i Bohuslän, Västergötland, Öland och Blekinge har en i princip obefintlig chans till meteorologisk vår då temperaturen så här långt hållit sig på minussidan. 

Följande stationer anses ha en god sannolikhet att få meteorologisk vår från den 15 februari vilket är det första av de sju dygnen som dygnsmedeltemperaturen legat över 0,0°.

 • Falsterbo (Skåne)
 • Malmö (Skåne)
 • Lund (Skåne)
 • Skillinge (Skåne)
 • Hallands Väderö (Skåne)
 • Nidingen (Halland)

Meteorologisk vinter vid Skillinge, Utklippan, Ölands södra udde och Hoburg?

Vid Skillinge i östra Skåne, Utklippan i Blekinge skärgård, Ölands södra udde och Hoburg på Gotland fick man ingen meteorologisk vinter före den 15 februari. Därefter har dygnsmedeltemperaturen vid de tre förstnämnda stationerna hållit sig över noll de senaste sex dygnen medan Hoburg hade ett dygn med vintertemperatur som spräckte sviten. Som redan nämnts har onsdagen så här långt bjudit på minusgrader vid Utklippan, Ölands södra udde och Hoburg. Med tanke på att bistert kall luft är på väg in österifrån från Sibirien och väntas ligga kvar över landet månaden ut är det troligt att åtminstone någon av de fyra stationerna kommer att få meteorologisk vinter från den 21 februari. I ett sådant fall kommer dygnen den 15-20 februari att klassas som ”odefinierad årstid”.

Den uppmärksamme läsaren har redan noterat att jag inte nämnt Skillinge. Det beror på att man där lika gärna kan komma att få meteorologisk vår. Det avgörs dock vid temperaturavläsningen klockan 19 på onsdag kväll.

Skillinge i östra Skåne kan inom kort få meteorologisk vår eller meteorologisk vinter.
Skillinge i östra Skåne kan inom kort få meteorologisk vår eller meteorologisk vinter. Bilden i fråga får nog många att längta efter varmare tider. Foto SMHI Förstora Bild

Chans på fler nationella isdygn nästa vecka!

Riktigt kall luft är i skrivande stund på väg österifrån. Från söndag och framåt ser temperaturen dagtid ut att ligga på 4-8 minus i Götaland, lokalt -10° även dagtid. Temperaturen väntas dessutom sannolikt inte orka över nollstrecket någonstans i Sverige fram till åtminstone fredag nästa vecka vilket borgar för att vi kommer att få fler nationella isdygn framöver. Som prognosen är just nu skulle vi således möjligen kunna få sex nationella isdygn i följd vilket inte tillhör vanligheterna. Den längsta sviten av nationella isdygn i följd under perioden 1949/50-2016/2017 inträffade den 11-20 februari 1970. 

Så här långt har årets vinter bjudit på ett nationellt isdygn vilket inträffade den 6 februari då landets högsta temperatur blev -0,3° i Malmö.

Håll koll på kyleffekten!

På tisdag nästa vecka väntas inte bara bister kyla i söder utan även rätt blåsigt väder utifrån den senaste prognosen. Därmed kommer kyleffekten att få det att kännas betydligt kallare än vad termometern visar. För exempelvis Västerviks och Jönköpings del kommer det då att kännas som 15-20 minusgrader även om termometern ”bara” visar -8°.