Väderomslag med regn och blåst

Stora delar av september har bjudit på sensommarväder med för årstiden höga temperaturer och små nederbördsmängder. Det ihållande varma och torra vädret är kopplat till att vi haft ett ganska fastlåst väderläge med ett mäktigt högtryck centrerat kring Skandinavien och Baltikum samtidigt som lågtrycken hållit sig ute på Atlanten. Nu är detta väderläge, åtminstone tillfälligt, på väg att brytas och vi står inför en ordentlig omläggning i vädret. De närmaste dagarna väntas mer typiskt höstväder med passerande lågtryck, tidvis regn och blåst.  
 

Figur 1. Beräknat medelvärde av lufttrycket reducerat till havsytans nivå för perioden  13-26 september, Överlagrat är avvikelsen från ett klimatologiskt värde beräknat utifrån ERA interim. Negativa anomalier syns kring Island och positiva anomalier kring Sverige.
Figur 1. Beräknat medelvärde av lufttrycket reducerat till havsytans nivå för perioden 13-26 september. Överlagrat är avvikelsen från ett klimatologiskt värde beräknat utifrån återanalyser från ECMWF (ERA interim). Förstora Bild

Figur 1 ovan visar tryckbilden under de senaste två veckorna tillsammans med avvikelsen från ett klimatologiskt medelvärde för samma period. Ett tydligt mönster framträder med högre tryck än normalt över Skandinavien och lägre tryck än normalt kring Island. Den här tryckfördelningen, med ett förstärkt lågtrycksområde kring Island och högtryck från Azorerna upp mot Skandinavien innebär att sydvästvindar kan föra med sig mild luft upp mot Sverige. Samtidigt har högtrycksinflytandet gett oss mest uppehållsväder då lågtrycken antingen stannat upp i väster eller vikit av norrut innan de nått in till Sverige.

Efterlängtat regn i Östersjölandskapen

De kommande dagarna förskjuts högtrycket över Skandinavien åt nordost mot norra Ryssland och samtidigt fortsätter lågtryck att utvecklas på Atlanten. Lågtrycksbanorna förskjuts då in över Sverige vilket medför betydligt ostadigare väder för vår del, se figur 2 nedan.

En högtrycksrygg över Skandinavien förskjuts österut och förbyts mot ett lågtrycksområde.
Figur 2. Figuren visar en prognos för de kommande tre dagarna. I bilden visas lufttrycket med svarta konturlinjer och höjden av 500 hPa-ytan med färger. Notera hur ryggen över Skandinavien förskjuts österut och förbyts mot ett lågtrycksområde. Förstora Bild

 

Redan nu närmar sig flera lågtryck ute på Atlanten, bland annat har den före detta tropiska stormen Karl letat sig in i västvindsbältet och resterna är nu på väg mot Norska havet (se tidigare inlägg för mer info om tropiska cykloner som blir utomtropiska). Sent i kväll drar ett första omfattande regnområde in mot den västra delen av Sverige. Regnet passerar sedan åt nordost över hela landet och därmed kan även Östersjölandskapen, Öland och Gotland få lite efterlängtat regn.

Redan på torsdag kommer nästa lågtryck in västerifrån. Även då väntas regn beröra hela landet. Dessutom ser det ut att bli rejält blåsigt. Den exakta utvecklingen för torsdag och fredag är fortfarande något osäker, men i nuläget ser det ut att kunna bli hårda till mycket hårda vindbyar i delar av södra Sverige.

Återgång till högtrycksbetonat väder

I nästa vecka är utvecklingen lite svårbedömd, men just nu tyder mycket på att vi efterhand återgår till ett läge som liknar det vi haft under stora delar av september, det vill säga högtrycksbetonat och torrt väder i Sverige med lågtryck som stannar upp längre västerut på Atlanten.