Väderomslag i inledningen på det nya året

2016 går mot sitt slut och årets sista dagar kommer att domineras av fortsatt väldigt milt väder. Det milda vädret ser ut att kulminera på självaste nyårsafton då det möjligen skulle kunna bli upp till 10 grader i delar av östra Götaland och östra Svealand. Natten till söndag är det dags att välkomna ett nytt år och med det ser det också ut att bli en markant övergång till kallare väder.

Mycket milt på nyårsafton

I figur 1 nedan visas den aktuella, övergripande prognosen för nyårsaftons eftermiddag. En front sträcker sig då från södra Finland via Svealand och vidare bort mot Skottland. Söder om fronten väntas gråmulet och mycket milt väder med i allmänhet mellan 5 och 10 grader.

Även norr om fronten blir det förhållandevis milt, men där strömmar torrare luft in västerifrån vilket gör att det blir klart på många håll. Gränsen till den riktigt kalla luften finns över norra Norrland och i frontzonen kan det bli en del snöfall här och var.      

Bilden visar en prognos för eftermiddagen på nyårsafton. I bilden syns en front som sträcker sig över södra Sverige med mycket mild luft över Götaland och succesivt kallare luft längre norrut.
Figur 1. Bilden visar en prognos för vädret på nyårsaftons eftermiddag. Färgerna visar prognostiserad 2m-temperatur, tryckfältet visas med svarta konturlinjer och det streckade rastret är prognostiserade nederbördsområden. Förstora Bild

Den observanta läsaren noterar kanske att prognosen visar relativt låga temperaturer söder om Sverige, över Centraleuropa väntas till och med minusgrader på en del håll. Förklaringen till denna, till synes upp-och nervända temperaturfördelning, finner vi i tryckfördelningen och vindfältet.

Det mäktiga högtrycket som täcker en stor del av Europa ger nämligen lugna, stabila förhållanden som leder till en avkylning av luften närmast marken och en liten vertikal omblandning, ett fenomen som Lars nyligen beskrivit.

Trots att luftmassan, det vill säga temperaturen en bit upp i atmosfären, är lika mild som över södra Sverige så kan det alltså bli mer vinterlika temperaturer över en stor del av Europa.   

Tolvslaget - regn i söder, kallare luft avancerar i norr

Till tolvslaget har fronten börjat röra sig söderut och i delar av Götaland ser det då ut att kunna bli en del regn, se figur 2. Från Svealand och norrut finns däremot en torrare luftmassa som borde medföra god sikt för den som vill spana efter fyrverkerier.

I samband med klart väder över Svealand och södra Norrland ser temperaturen ut att kunna sjunka ganska snabbt under kvällen vilket kan leda till att det fryser på tidigare våta vägar. Hur snabbt fronten rör sig söderut är fortfarande lite osäkert. Det gör det svårt att säga exakt vilka områden i södra Sverige som får regn vid tolvslaget och hur långt söderut uppklarningen hinner.

I bilden syns hur en kallfront är på väg söderut över södra Sverige. Kopplat till fronten syns en del regn. I norr finns ytterlgiare en front med lite snö.
Figur 1. Bilden visar en prognos för vädret vid tolvslaget på nyårsafton. Färgerna visar prognostiserad 2m-temperatur, tryckfältet visas med svarta konturlinjer och det streckade rastret är prognostiserade nederbördsområden. Förstora Bild

Kall inledning på 2017

På nyårsdagen fortsätter kall luft att strömma söderut. Den riktigt kalla luften når ner över södra Sverige först under måndagen och då väntas minusgrader i hela landet. Under tisdag och onsdag kan ett snöfallsområde passera landet och därefter ser det mestadels kalla vädret ut att fortsätta.
 

Mattias Lindh, Meteorolog
Telefon 
Skicka e-post till Mattias Lindh