Frankrike plågat av luftföroreningar

Sedan ungefär en vecka tillbaka plågas Frankrike av svåra luftföroreningar. I svenska media talas mycket om Paris, men även ett flertal andra stora franska städer är i högsta grad drabbade, som Lyon, Marseille och Grenoble.

I Paris och Lyon har man infört så kallad alternerad trafik, det vill säga varannan dag körförbud för bilar med registreringsskyltar med jämn slutsiffra och övriga dagar körförbud för dem med ojämn slutsiffra. Föroreningarna kommer dock inte bara från fordonen på vägarna, utan också från industrier och vedeldning.

Paris i skymning
Den internationella vetenskapliga konferensen Our Common Future Under Climate Change hålls i Paris den 7-10 juli 2015.

Värsta föroreningen vintertid det senaste decenniet

Enligt ”Airparif”, det organ som svarar för övervakningen av luftkvaliteten i Parisregionen, är det den mest intensiva och långvariga period av föroreningar man haft vintertid under det senaste decenniet.

En viss förbättring väntas under helgen, och i dagens franska tidningar talas om att den alternerade trafiken då möjligen kan hävas, men faran är inte över och farhågor kvarstår för inledningen av nästa vecka.

Varför är situationen så allvarlig just nu?

Boven i dramat är huvudsakligen den meteorologiska situationen med ett seglivat högtryck över Centraleuropa. Högtrycket gör nämligen att omblandningen av luften blir dålig. Dels är vindarna svaga, så den förorenade luften förflyttas inte så mycket i horisontell riktning.

Dels skapar högtrycket en så kallad inversion som dessutom förhindrar smogen från att stiga i vertikal riktning. Föroreningarna kan sålunda inte ta vägen någonstans utan blir instängda i ett koncentrerat skikt över områdena med de största utsläppen, det vill säga storstadsregionerna.

Vad är då en inversion?

Det vanliga är att temperaturen avtar med höjden, då tryckminskningen gör att luften kyls av ungefär 1º per 100 meter. I ett sådant fall varken dämpas eller förstärks vertikala rörelser och man säger att luften är neutralt eller indifferent skiktad.

Men om temperaturavtagandet är mer än 1º per 100 meter är luften instabilt skiktad så att en luftvolym som har kommit i rörelse uppåt kommer att fortsätta uppåt. Instabilt skiktad luft underlättar alltså vertikala luftrörelser.

Spärrskikt hindrar luften från att stiga

Är temperaturavtagandet däremot mindre än 1º per 100 meter sker det motsatta. Skiktningen blir stabil och vertikala luftrörelser bromsas. Det bildas ett så kallat spärrskikt som hindrar luft underifrån att stiga uppåt. Inversioner uppstår exempelvis vid högtryckssituationer då tjocka luftskikt högre upp i atmosfären genomgår en sakta sjunkande rörelse och värms upp.

Man kan ibland mycket konkret se vilket effektivt ”lock” en sådan inversion bildar då rök från skorstenar först stiger rakt upp för att sedan vid inversionsnivån ”slå i taket” och börja utbreda sig horisontellt i stället för vertikalt.

I nedanstående bild visas hur temperaturskiktningen enligt en av våra prognosmodeller såg ut i Lyon klockan 13 i dag fredag. Den heldragna blå kurvan visar temperaturprofilen vertikalt och temperaturen kan avläsas om man följer de streckade rosa linjerna som lutar åt höger och stämmer av mot temperaturangivelserna på den högra y-axeln. Som synes stiger temperaturen i atmosfärens nederst skikt.

Prognostemp i Lyon 2016.12.09 kl 13.00
Prognostemp i Lyon 2016.12.09 kl 13.00 Illustration SMHI Förstora Bild