Upp- och nervända (fjäll)världen

I torsdagsmorse den 17 november var det -20° i Nikkaluokta och +5° i Tarfala cirka 20 km därifrån. Vi har fått frågor om detta och man kunde nästan tro att det var mätfel hos någon av stationerna. Men det finns en naturlig förklaring.

Tarfala är vår för närvarande högst belägna väderstation 1144 meter över havet. Nikkaluokta ligger nere i dalgången där kalluft snabbt samlas. Det var inte bara i de nordligaste Lapplandsfjällen det här fenomenet uppträdde utan även på olika höjdnivåer i södra Lapplandsfjällen.

Bilden visar en karta med lufttemperatur i södra Lapplandsfjällen den 17 november 2022.
Lufttemperatur i södra Lapplandsfjällen klockan 15 den 17 november 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

Överst i bild ser vi att temperaturen vid Hemavans flygplats var -13,0° medan Hemavan-Gierevarto 793 meter över havet hade +2,4°. Längst ner i bild ser vi att Stekenjokk på drygt 1000 meters höjd hade +2,2° medan den kalla stationen Gielas på lägre höjd hade -13,0°.

Det är ett mäktigt högtryck över Skandinavien. Inom högtrycksområden är det i allmänhet sjunkande luft i högre nivåer. Luft som sjunker komprimeras och uppvärms därför.

Men den här processen når inte ända ner till marknivå utan där samlas kalluft i dalgångarna. Vi har alltså varmare luft med höjden inom högtrycket, en så kallad subsidensinversion.
Inversion

Men luften på högre höjd inte bara uppvärms, den torkar även ur. Vi borde alltså inte bara få skillnader i lufttemperatur utan även i relativ fuktighet. Detta illustreras av en karta över den relativa fuktigheten vid samma tidpunkt.

Bilden visar en karta med relativ luftfuktighet i södra Lapplandsfjällen den 17 november 2022.
Relativ luftfuktighet i södra Lapplandsfjällen klockan 15 den 17 november 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

Vi ser att i de kalla dalgångarna var luften nära mättnad med cirka 90% relativ luftfuktighet, medan det i högre höjdnivåer var mycket torrt med under 20% relativ fuktighet.

I Tarfala, Hemavan-Gierevarto, Stekenjokk och Sylarna i Jämtlandsfjällen har det som lägst registrerats 7% i relativ fuktighet, men i liknande lägen tidigare har vi haft ner till 4% relativ luftfuktighet.

Om man letar i arkivet ser man att jag skrivit om det här flera gånger tidigare.


Rekordlåg relativ fuktighet i november

Blogg: Föhneffekter i Jämtlandsfjällen

En annan bidragande orsak har varit att det strömmat in mild luft i högre nivåer norr om högtrycket och redan i prognoserna förutspåddes att det skulle vara betydligt mildare på fjälltopparna än nere i dalgångarna.

Det är inte bara i den svenska fjällvärlden vi har haft de här inversionsfenomenen utan det rapporteras även från norra Finland och Norge.

Sverker Hellström