Sylarna var nära norrländskt värmerekord för december

Sent på kvällen den 19 december var temperaturen vid vår automatstation på Sylarna på 1 030 meters höjd över havet uppe i +12,2°. Värdet kommer dock att bokföras på temperaturdygnet den 20 december.

Ända fram till förrförra året så skulle detta inneburit norrländskt värmerekord för december. Men minnesgoda läsare kanske drar sig till minnes att vid den här tiden förra året så rasade temperaturrekorden runt om i landet.

Den 20 december 2015 var Gävle uppe i 12,6° och dygnet därpå hade Hudiksvall 12,3°.

Sylarnas värde hamnar dock på en imponerande tredjeplats bland de högsta norrländska decembernoteringarna Högsta temperaturer i december.

Ordentlig putsning av tidigare rekord i Sylarna

För Sylarnas del innebär det här en ordentlig putsning av tidigare decemberrekord som är 10,0° från 1 december 1994. Sylarnas mätserie sträcker sig dock inte längre tillbaka än 1985.
 

Automatstationen i Sylarna
Automatstationen i Sylarna. Bilden är tagen den 29 augusti 2015. Foto SMHI Förstora Bild

Varmast på fjälltopparna

Det allra vanligaste är att det blir kallare ju högre upp man kommer i lufthavet. Men så här års är det inte helt unikt att det kan vara tvärtom.

I marknära skikt ligger kall luft medan för årstiden mycket varm luft strömmar in i högre luftlager.

Det krävs att det blåser för att blanda om luftpelaren ända ner till marken, och ofta räcker inte vinden till för en fullständig omblandning.

Solstrålningen, som under sommarhalvåret bidrar till att de högsta temperaturerna återfinns vid markytan, är inte mycket att hoppas på så här års.

Föhneffekter?

Det kan heller inte uteslutas att föhnliknande effekter i fria atmosfären kan ha bidragit till den mycket höga temperaturen på Sylarna. Vi har haft sådana indikationer tidigare i fjälltrakterna. Andra fjällstationer i Jämtlands- och sydligaste Lapplandsfjällen kom inte upp i samma värden. Blåhammaren (1 090 möh) hade under den gångna natten +5,2° och Stekenjokk (1 036 möh) hade +1,8°.

Fler rekord

Även om konkurrensen från fjolårets rekordvärme blev för svår för många stationer, så är Sylarna inte den enda stationen som noterat värmerekord de senaste dygnen.

  • Hemavan hade 7,3° den 19 december, vilket är nytt rekord för den kopplade mätserien Hemavan/Tärnaby med start 1892.
  • Härnösand tangerade med 10,3° den 19 december sitt decemberrekord från år 1948. Serien sträcker sig tillbaks till år 1858.

Ännu varmare i Norge

I Norge nådde stationen Rekdal i fylket Møre och Romsdal upp i hela 16,4 plusgrader. Till det norska decemberrekordet från år 1998 fattades dock nästan två grader.