Stationer i söder kan få en rekordvarm juni

Varmt väder har så här långt dominerat vädret i södra Sverige nu i juni. Bara några få dagar återstår av månaden. För drygt ett tjog stationer med långa och medellånga mätserier i främst östra Götaland och lokalt i östra Svealand kan det, beroende på avslutningen, komma att bli en rekordvarm junimånad.

I det här inlägget tittar jag på vilka stationer som har chans att slå eller tangera sitt rekord. I samband med att månadskrönikan över junivädret publiceras på onsdag den 30 juni hoppas vi kunna redogöra för vilka stationer som slagit sina tidigare junirekord. För vissa stationer kommer det att dröja till efter månadens slut för att avgöra om de slagit, tangerat eller missat rekord. 

Samtliga angivna medelvärden avser perioden 1 till 27 juni och är preliminära. Endast stationer som ligger högst 0,1° ifrån sitt rekord har tagits med i listan då endast tre dygn återstår av juni. Stationer med en asterisk efter värdet saknar data för minst ett dygn nu i juni vilket gör det angivna medelvärdet något mer osäkert.

 • Västerås (Västmanland, startår 1859): 18,3°. Rekord 18,4° från 1889.
 • Stockholm (Uppland, startår 1756): 19,2°. Rekord: 18,6° från 2020.
 • Svenska Högarna (Uppland, startår 1879): 15,7° (*). Rekord 15,7° från 2002.
 • Södertälje (Södermanland, startår 1909): 18,4°. Rekord: 18,0° från 2020 och 1936.
 • Landsort (Södermanland, startår 1848): 16,1°. Rekord: 16,1° från 1992.
 • Oxelösund (Södermanland, startår 1956): 18,1° (*). Rekord 17,4° från 2020 och 2019. Juni 2018 saknas dock i statistiken.
 • Norrköping (Östergötland, startår 1944): 18,7°. Rekord: 18,1° från 2019.
 • Malexander (Östergötland, startår 1944): 17,9°. Rekord 17,5° från 2019.
 • Harstena (Östergötland, startår 1942): 17,2°. Rekord 16,8° från 2018.
 • Gotska Sandön (Gotland, startår 1879): 17,4°. Rekord: 17,0° från 2019.
 • Hoburg (Gotland, startår 1879): 17,6°. Rekord 17,1° från 1992.
 • Västervik/Gladhammar (Småland, startår 1859): 18,3°. Rekord 18,3° från 2019.
 • Prästkulla (Småland, startår 1920): 17,1°. Rekord 16,8° från 2019.
 • Målilla (Småland, startår 1946): 18,5°. Rekord 18,3° från 2019.
 • Ljungby (Småland, startår 1962): 17,0°. Rekord 17,0° från 1992.
 • Kalmar (Småland, startår 1858): 18,1°. Rekord 17,8° från 2019.
 • Ölands norra udde (Öland, startår 1851): 18,1°. Rekord 17,8° från 2019 och 2018.
 • Ronneby-Bredåkra (Blekinge, startår 1881): 18,2°. Rekord 17,9° från 1992.
 • Karlshamn (Blekinge, startår 1858): 18,4°. Rekord 18,3° från 1889.
 • Osby (Skåne, startår 1924): 17,6° (*). Rekord 17,6° från 2019.
 • Malmö (Skåne, startår 1917): 18,7°. Rekord 18,7° från 1992.

Svenska junirekordet från 1889

Det högsta medelvärdet för den 1-27 juni i år är preliminärt 19,2° från Observatoriekullen i Stockholm. Den allra högsta junimedeltemperatur som observerats i Sverige är bohusländska Strömstads 19,3° från juni 1889. 

Kuriosa - Nationalskalden Evert Taube och juni 1889

Några månader innan den för västkusten rekordvarma junimånaden 1889 hade den svenska nationalskalden Evert Taubes pappa, Karl Gunnar Taube, tillträtt sin tjänst som fyrmästare ute på Vinga i Västergötland utanför Göteborg. Så kom det sig att Taube Sr fick uppleva den absolut varmaste junimånad som observerats ute på Vinga (startår 1849). Evert Taube själv då? Ja, om han var fullgången kan han precis ha blivit till inne i mammas mage någon gång under de ljumma junidagarna 1889. Han föddes nämligen den 12 mars 1890.

Stationen Vinga utanför Göteborg.
Stationen Vinga utanför Göteborg. Utöver mätstationen syns även fyren till höger (byggd 1890). I mitten syns Vingas båk (byggd 1857) medan man till vänster ser Vingas lotsutkik. Den senare var ursprungligen den första fyren på ön och uppfördes 1841. Foto SMHI Förstora Bild

//Misha