Sannolikt med 50-100 mm regn i östra Götaland de närmaste dygnen

Dagens prognos pekar på att det under torsdag och fredag sannolikt kommer att falla mycket stora mängder regn i östra Götaland. I nuläget ser Kalmar län (inklusive Öland) ut att drabbas värst. Där har en  för mycket stora regnmängder utfärdats, vilket innebär en mycket stor risk för översvämningar i källare, dagvattensystem och mindre vattendrag.

Dessutom föreligger risk för översvämmade vägar. För norra Kalmar län föreligger även en risk för mycket höga vattenflöden som kan nå klass 2 - nivåer och vara störst under fredagsdygnet.

Prognoserad nederbördsmängd för den 29 juni till den 4 juli
Prognoserad nederbördsmängd i millimeter för den 29 juni klockan 08 till den 4 juli klockan 08. Förstora Bild

Det kan inte uteslutas att det lokalt skulle kunna falla så mycket som närmare 100-150 mm regn på 24 timmar i Kalmar län inklusive Öland. Det svenska junirekordet för största dygnsnederbördsmängd är 187,3 mm uppmätt i Härnösand den 18 juni 1908. I Götaland är den största dygnsmängden som observerats i juni från år 1951 och framåt de 121,5 mm som föll i Gunnebo i Småland den 26 juni 1959. 

Därefter väntas det ostadiga vädret fortsätta i det här området även om det inte blir fullt lika extrema regnmängder. Även i övriga Götaland samt södra Svealand ser det ut att bli blött framöver. 

Blir det regnrekord för juni?

Varje månad presenterar SMHI en sammanfattning av månadens väder där man även kan hämta hem statistik för varje enskild månad. I tabellerna finns statistik med temperatur- och nederbördsrekord från 1901 och framåt. Ifall prognosen slår igenom fullt ut är det inte omöjligt att någon eller några stationers gamla regnrekord för juni kommer att ryka.

Till exempel är den största junimängden i Kalmar (startår 1860) 112,0 mm från 1862 medan Ölands norra udde (startår 1879) ståtar med 87,0 mm uppmätt i juni 1901. Den största dygnsmängden i juni vid Ölands norra udde är 45,8 mm uppmätt i juni 1998. Motsvarande siffra för Kalmar är 40,2 mm från juni 1933.