Sannolikt aktiv eller mycket aktiv orkansäsong på Atlanten

I onsdags, den 1 juni, drog den officiella starten av orkansäsongen 2022 igång på Atlanten. Under de senaste sju åren, 2015-2021, har orkansäsongen inletts före det officiella startdatumet. Så har dock inte varit fallet i år och därmed bröts den sju år långa, därtill rekordlånga, sviten av tropiska stormar som bildats före den 1 juni. Inför varje orkansäsong görs bedömningar av hur den annalkande säsongen kommer att utvecklas. 

Bland de institut som gör prognoser över hur orkansäsongen kan komma att utvecklas hör exempelvis amerikanska National Oceanographic Atmospheric Agency (NOAA) och Colorado State University (CSU). NOAAs prognos kom i slutet av maj medan CSUs är av färskt slag från den 2 juni.

NOAA: Sannolikt en aktiv orkansäsong

NOAA prognoserar att 14 till 21 namngivna tropiska stormar kan komma att bildas under 2022 års orkansäsong på Atlanten. Av dessa väntas 6 till 10 nå orkanstyrka varav 3 till 6 utvecklas till "major hurricanes" (kategori 3-5 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan). De klimatologiskt sett mest aktiva månaderna på Atlanten är augusti till oktober och 95% av alla major hurricanes utvecklas under dessa månader. Under en normal orkansäsong (avser 1991-2020) bildas 14 tropiska stormar. Av dessa utvecklas 7 till orkaner varav 3 till major hurricanes.

Bland de parametrar som enligt NOAA ligger till grund för denna säsongsprognos är hög havsvattentemperatur, en förstärkt västafrikansk monsun, svagare passadvindar samt det pågående väderfenomenet La Niña. NOAA bedömer att La Niña sannolikt väntas bestå under orkansäsongen. 

En förstärkt västafrikansk monsun bidrar till starkare ostliga vågor från Afrika. Närmare 85 procent av alla major hurricanes på Atlanten utvecklas från ostliga vågor. La Niña bidrar i allmänhet till att minska den vertikala vindskjuvningen vilket ökar sannolikheten för uppkomsten av tropiska stormar och orkaner. 

För namngivning av tropiska stormar på Atlanten och östra Stilla havet används en förbestämd namnlista. Denna lista återanvänds sedan vart sjätte år. Ifall en tropisk storm eller orkan är särskilt destruktiv ersätts den med ett annat namn. Efter orkansäsongen 2021 ströks Ida och ersätts år 2027 med namnet Imani. De första namnen på årets lista är Alex, Bonnie, Colin, Danielle och Earl. På Atlanten löper namnlistorna från A till W medan den på östra Stilla havet går från A till Z. Bokstäverna Q och U används inte för namngivning.

NOAA bedömer att sannolikheten för att årets orkansäsong blir aktiv är hög. Totalt väntas 14 till 21 stormar bildas.
NOAA bedömer att sannolikheten för att årets orkansäsong på Atlanten blir aktiv är hög. Totalt väntas 14 till 21 stormar bildas. Källa: NOAA. Förstora Bild

CSU: mycket aktiv orkansäsong väntas sannolikt

Colorado State Universitys prognos för orkansäsongen 2022 är att 17-23 tropiska stormar kommer att bildas. Av dessa väntas 8-12 stycken nå orkanstyrka varav 3 till 7 utvecklas till intensiva orkaner. 

Som grund för sin prognos anger CSU havsvattentemperaturer som ligger över det normala i den tropiska delen av Atlanten samt en svag La Ni¨ña alternativt svagt negativa ENSO-neutrala förhållanden. Till skillnad från NOAA prognoserar CSU att fler än 21 stormar kan komma att bildas på Atlanten i år. Om så blir fallet används en extralista över förbestämda namn. Förkortningen ENSO står för El Niño - Southern Oscillation

Met Office: sannolikt en aktiv orkansäsong

Även brittiska Met Office har gjort en säsongsprognos för orkansäsongen 2022 på Atlanten. Enligt deras prognos väntas 13 till 23 tropiska stormar bildas på Atlanten i år. Av dessa väntas 6 till 12 nå orkanstyrka varav 2 till 6 bli intensiva orkaner. Till skillnad från NOAA och CSU anger inte Met Office grunden för deras prognos.

PTC 1 inleder orkansäsongen 2022 och drabbar Florida och västra Kuba

I dag, fredagen den 3 juni, bildades den möjliga tropiska cyklonen PTC 1 (Potential Tropical Cyclone 1) i Mexikanska Golfen. En bidragande faktor till bildningen av PTC 1 var resterna av den tropiska orkanen Agatha som i slutet av maj drog in över Mexiko från östra Stilla havet. PTC 1 rör sig nu på en nordostlig bana samtidigt som den väntas intensifieras något och enligt NHC utvecklas till den tropiska stormen Alex. Enligt National Hurricane Center (NHC) väntas PTC 1 dra in över Florida under lördag svensk tid som en tropisk storm för att därefter dra ut över Atlanten och vidare åt nordost. En tropisk stormvarning är utfärdad för södra halvan av Florida, västra Kuba och norra delen av Bahamas. Det primära hotet från PTC 1 är ymniga regn som väntas falla över södra Florida men även västra Kuba. Mest regn väntas över västra Kuba där det kan falla 150 till 250 mm, lokalt 350 mm medan södra Florida väntas få 100 till 200 mm, lokalt 300 mm regn. I västra Kuba kan regnen enligt NHC komma att ge upphov till livshotande översvämningar och jordskred.

Prognoserad bana för PTC 1 utfärdad den 3 juni klockan 14 svensk tid.
Prognoserad bana för PTC 1 utfärdad den 3 juni klockan 14 svensk tid. Källa: National Hurricane Center Förstora Bild

Trevlig helg!

//Misha