Sammanfattning av septembervärmen

Den för årstiden mycket ovanliga septembervärmen i södra Sverige är nu över. Det kan vara dags för en sammanfattning.

Allra varmast var det under torsdagen den 15 september med 28,2° i Målilla, vilket är mycket högt för årstiden och knappt en grad från det gällande svenska rekordet för Högsta temperaturer i september som är 29,1° i Stehag i Skåne den 1 september 1975.

När det gäller rekord för enskilda stationer så nöjer oss med statistik för stationer med minst 100-åriga mätserier.

För en station blev det rekord för högsta temperatur för september månad i sin helhet.

Station 2016 Tidigare rekord
Värmerekord för hela september månad
Ulricehamn 26,9° 26,5° den 2 september 1906

Som så ofta när det gäller väderstatistik så är underlaget ibland lite förvirrande och beroende på hur man räknar.

För Halmstads del är det på sin plats med ett förtydligande. År 1947 fanns två stationer där, dels den civila flygplatsen och dels flygflottiljen. Numera är det flygflottiljen som vi låter representera Halmstadsserien vid den tidpunkten.

Flottiljen hade 27,6° den 16 september 1947 och årets 27,5° räcker alltså inte för rekord. Rekord hade det däremot blivit om det i stället varit den civila flygplatsen som räknats, eftersom det där "bara" var 27,4° 1947.

Även för Ulricehamns del kan det vara på sin plats med en lite brasklapp. Det finns några högre äldre värden, men de har inte kunnat godkännas på grund av påverkan från reflekterad solstrålning m.m.

Rekord för att vara i mitten av september

Om vi i stället tittar på rekord för att vara så sent som den 13-15 september så blir det lite fler stationer som kommer i fråga. Om jag inte råkat förbise någon så är det följande:

Station 2016 Startår
Rekord så sent i september
Lund 26,9° den 14 september 1859
Växjö 26,8° den 15 september 1859
Göteborg 27,4° den 14-15 september 1859
Borås 26,8° den 14 september 1884
Linköping/Malmslätt 26,4° den 13 september 1858
Örebro 25,8° den 13 september 1858

Värmen den 16-17 september 1947

Det noterades mycket höga temperaturer den 16-17 september 1947. Den läsare som händelsevis har tillgång till en månadsöversikt från september 1947 ser att där står 30,6° i Alnarp i Skåne den 16 september som högsta värde.

Men som jag nämnt i andra sammanhang så kan man inte alltid lita på så gamla värden, även om de skulle ha varit publicerade. En del stationer bedöms i dag ha haft alltför dåligt strålningsskydd, och Alnarp är en sådan station.

Men det finns andra och mer trovärdiga observationer på 28-29 grader vid det här tillfället, varför vi nog ändå får anse situationen 16-17 september 1947 som ett litet strå vassare än årets septembervärme.

En annan situation värd att nämna är 19 september 1989 då temperaturen nådde 27,0° i Örberga i Östergötland.