Rekordlång "orkantorka” i Stilla havet bruten

Den långvariga frånvaron av namngivna tropiska cykloner i västra och östra Stilla havet fick ett abrupt slut under helgen när ketchupeffekten satte in där. I västra Stilla havet ändades den rekordlånga, 199 dygn totalt, "orkantorkan" när Nepartak bildades under söndagen (se mitt förra inlägg "Rekordlång ”orkantorka” i västra Stilla havet…". Nepartaks bildningsdatum, den 3 juli, är det näst senaste som observerats efter 1998 då det dröjde ända till den 8 juli innan säsongens första namngivna tropiska storm dök upp. Statistik över tropiska cykloner i västra Stilla havet sträcker sig från 1945 och framåt.

I östra Stilla havet bildades stormen Agatha under lördagen vilket följdes av stormen Blas dagen därpå. Agathas bildningsdatum, 2 juli, är det senaste som observerats för den period som tillförlitlig statistik över tropiska cykloner för östra Stilla havet finns, 1971-2015. Inkluderar man även de tidiga åren med satellitdata vilka dock har en högre grad av osäkerhet finner man ett ännu senare bildningsdatum för säsongens första tropiska storm i östra Stilla havet 1969 då det skedde den 3 juli.

Fler tropiska cykloner väntas enligt prognosmodellerna i östra Stilla havet den närmaste veckan. Ingen av dem väntas i nuläget dock nå land. Kommande namn på den förbestämda namnlistan i östra Stilla havet är Celia, Darby och Estelle.

Nepartak hotar Kina, Japan och Taiwan

Säsongens första tropiska storm i västra Stilla havet, Nepartak, befinner sig i nuläget sydväst om det amerikanska territoriet Guam och rör sig på en nordvästlig bana. USA-baserade Joint Typhoon Warning Center (JTWC) prognoserar att Nepartak kommer att fortsätta intensifieras under de kommande dygnen. Framåt torsdag pekar den senaste prognosen på att Nepartak kommer att befinna sig inom räckhåll för Taiwan och Japans sydligaste öar. Enligt JTWC kan Nepartak då ha utvecklats till en ”major hurricane” (avser kategori 3 till 5 på Saffir – Simpsonskalan). På längre sikt kan Japan, Kina och Koreahalvön komma att drabbas av Nepartaks framfart. Visserligen kommer den då med största sannolikhet att vara i mer försvagat skick till följd av lägre havsvattentemperaturer och ökad vertikal vindskjuvning men kan ändå utgöra ett reellt hot i form av ymnigt regn.

Prognoserad bana för den tropiska stormen Nepartak
Prognoserad bana för den tropiska stormen Nepartak utfärdad den 4 juli klockan 11 svensk tid. Vinden anges här i knop där 1 knop motsvarar ungefär 0,5 m/s. Källa: Joint Typhoon Warning Center. Förstora Bild

Blas kan bli en ”major hurricane”

Säsongens andra namngivna tropiska storm i östra Stilla havet intensifieras just nu snabbt och enligt amerikanska National Hurricane Center (NHC) väntas Blas uppgraderas till orkan senare under måndagen. De atmosfäriska förhållandena ser gynnsamma ut för fortsatt intensifiering de närmaste två dygnen och Blas väntas enligt NHC utvecklas till en så kallad ”major hurricane” inom denna tidsrymd. Därefter väntas kallare havsvatten leda till försvagning. Inga landområden väntas beröras av Blas framfart.

Nepartak och Blas följs och övervakas av Joint Typhoon Warning Center samt National Hurricane Center.