Ovanligt sen tropisk natt

För årstiden ovanligt varm luft täcker just nu Sverige. Under tisdagen kom Lund i Skåne upp i hela 31,6° vilket är ovanligt mycket för att vara så här sent på året. Även nätterna har varit ljumma. Natten till onsdagen noterades en tropisk natt vid tre av våra stationer längs med sydkusten. Utklippan och Karlskrona-Söderstjerna, båda i Blekinge, samt Ölands södra udde hade alla en nattemperatur på över 20° vilket uppfyller kravet för en tropisk natt. Ljummast var det ute vid Karlskrona-Söderstjerna där temperaturen inte sjönk lägre än 21,4°. 

Att tropiska nätter uppträder så här sent på året är ovanligt men förekommer. De år som det inträffat från 1951 och framåt är 2002, 1997 och 1955. För 1955 gäller att en endast station, Måseskär i Bohuslän, noterade en tropisk natt den 28 augusti medan det var betydligt fler stationer som hade en tropisk natt för samma datum 1997.

Under både 1997 och 2002 noterades även tropiska nätter i början av september. Det allra senaste datumet för en tropisk natt som vi känner till är den 5 september vilket inträffade ute vid Ölands norra udde år 2002.

Den för årstiden mycket eller extremt varma luften väntas ligga kvar även under torsdagen i landets östra delar innan den svalare luften drar in från väster. Det är därför inte otänkbart att även torsdagen kan bjuda på en tropisk natt i Sydsverige.