Ovanligt många stoftvirvlar i det soliga försommarvädret

Det har rapporterats ovanligt många stoftvirvlar under den senaste veckans soliga och varma försommarväder.

Stoftvirvlar har högsäsong så här års under soliga och varma försommardagar. Stoftvirvlarna bildas i marknära skikt och har ingen koppling till åskmoln som egentliga Tromber har.

De kraftigaste stoftvirvlarna ska dock inte underskattas. De kan orsaka materiell förstörelse i klass med åtminstone de svagaste egentliga tromberna.

Vi har hittills i maj fått in minst fem rapporter om stoftvirvlar med skador på byggnader, trädgårdsmöbler med mera. Det framgår av vår sammanställning Kraftiga stoftvirvlar i Sverige 1991-2024. Dessutom har vi ytterligare några rapporter om stoftvirvlar utan kända skadeverkningar.

Vi har i och för sig numera helt andra verktyg för omvärldsbevakning än tidigare. Det kan finnas ett visst mörkertal när det gäller antalet stoftvirvlar förr i tiden. Men det känns ändå som att detta är ovanligt många rapporter under kort tid.