Ovanligt lågt lufttryck under annandag påsk

Vädret under påsken 2021 blev efterhand alltmer ostadigt och lågtrycksbetonat. Ett för årstiden ovanligt djupt lågtryck berörde norra Norrland under annandagen. Lufttrycket var det fjärde lägsta som uppmätts i Sverige under en aprilmånad.

Väderanalys 5 april 2021
Analys av väderläget över Europa klockan 17 den 5 april 2021. Illustration SMHI Förstora Bild

Lågtrycket var som djupast under annandagens eftermiddag. Mellan 17.35 och 17.40 var lufttrycket i Överkalix-Svartbyn nere i 963,7 hPa som lägst. Paharova, lite drygt 6 mil norrut, var inte långt därefter med 963,8 hPa som lägst. Båda stationerna ligger i landskapet Norrbotten.

Detta ger det här lågtrycket en fjärde plats bland de allra djupaste under en aprilmånad. De allra djupaste är från 1943 och 1980.

Lägsta lufttryck i april

Man kan nästan tro att vi prenumererat på låga lufttryck de senaste aprilmånaderna. Minnesgoda läsare kommer kanske ihåg att vi förra året hade ett lågtryck på 965,5 hPa i Västmarkum i Ångermanland den 2 april 2020.

Blogg: Lägsta lufttrycket i april sedan 1980

Observationer allt tätare i tiden

Det finns ingen maximi- och minimifunktion för lufttryck på samma sätt som det finns för temperatur och vindhastighet. Rekordvärdena för lufttryck bestäms istället utifrån de lägsta och högsta värdena rapporterade vid enskilda tillfällen.

För observationer från 1800-talet får vi vara glada om det gjordes tre stycken per dygn, morgon, middag och kväll. I takt med utbyggnaden av väderlekstelegram blev det observationer var tredje timme och med automatstationer kom observationer en gång i timmen.

Med den senaste generationens automatstationer får vi in data varje minut. Det säger sig självt att det är lättare att fånga de lägsta och högsta lufttrycken ju oftare man mäter. Det gäller i synnerhet jämfört med de allra äldsta mätningarna då det i allmänhet inte fanns någon observationstäckning överhuvudtaget nattetid.

Men när det gäller att gå från observationer en gång i timmen till en gång i minuten är min erfarenhet att det ofta bara skiljer några tiondels hPa mellan extremvärdena. 

Sverker Hellström